Právě si prohlížíte Zprostředkovatelé radosti z poznání

Zprostředkovatelé radosti z poznání

Radost z poznání je jedním z krásných pocitů, které u svých žáků probouzejí nebo rozvíjejí učitelé. A právě jejich svátek si pracovníci a studenti Univerzity obrany připomněli v úterý 28. března na slavnostním shromáždění v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Den učitelů je nerozlučně spjat se jménem Jana Amose Komenského, jehož osobnost připomněl v úvodním proslovu prorektor UO plukovník Petr Hrůza. Ten zdůraznil jeden z paradoxů, na něž „učitel národů“ upozornil, a totiž, že poznání se může za určitých okolností obrátit proti svým tvůrcům a nositelům. „Poznání, zbavené morálního kontextu, pokládal Komenský za prázdné a bezcenné,“ připomněl prorektor Hrůza.

Den učitelů se stal příležitostí k představení vědeckých pracovníků univerzity, kteří v předchozím období získali akademické tituly a také k ocenění učitelů, jejichž pedagogická činnost došla uznání jak u studentů, tak u kolegů a odborné veřejnosti.

Součástí ceremoniálu byly také promoce absolventů doktorského studia na brněnských fakultách UO. Mezi ně patřil i nadporučík Ing. Erik Rajchl, Ph.D., asistent oddělení chemické a radiační ochrany Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení UO, který úspěšně obhájil disertační práci na téma „Výzkum nových komponent moderního scintilačního koktejlu“. Takto nazvané médium je používáno v rámci analytických metod vhodných pro měření záření alfa a beta. Disertační práce jednak shrnuje současný stav metod přípravy scintilačních koktejlů, především však vymezuje slibné látky pro konstrukci scintilačního koktejlu nového, který je schopen v různých ohledech předčit ty v současné době komerčně používané. „V disertační práci navrhuji složení nového moderního scintilačního koktejlu, který dosahuje vynikajících výsledků na poli detekční účinnosti, tvaru spektra pro diskriminaci alfa/beta záření a především vykazuje perfektní výsledky z hlediska kapacity nosnosti vzorku, zejména pro vodné vzorky. Koktejl je už teď plně funkční a může být použit jakoukoliv laboratoří využívající kapalinovou scintilaci,“ popisuje výsledek svého doktorandského působení nadporučík Rajchl, který nyní zpracovává patentovou přihlášku.

Také nadporučík Rajchl poznal při své práci radost z poznání, a to hned třikrát, když se dva úvodní objevy hlavního komponentu jeho koktejlu ukázaly jako plané. Teprve napotřetí mohl nově promovaný doktor nad svým poznáním zvolat: „Heuréka!“.

Autor: Viktor Sliva