Právě si prohlížíte Memorandum o podpoře Klubu ČaSOD Brno při UO

Memorandum o podpoře Klubu ČaSOD Brno při UO

Rektorka-velitelka Univerzity obrany brigádní generálka Zuzana Kročová a Ing. Martin Šufajzl, prezident celorepublikového spolku Česká a Slovenská Obec Dělostřelecká, z. s., podepsali Memorandum o podpoře klubu tohoto spolku působícího při vojenské vysoké škole. Předsedou brněnského klubu, jednoho ze šesti v rámci ČR, je vedoucí Katedry palebné podpory plukovník gšt. doc. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D., místopředsedy jsou prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. a podplukovník Ing. Jaroslav Krejčí, Ph.D.

Česká a Slovenská Obec Dělostřelecká je dobrovolný spolek, jehož členové chtějí přispět k podpoře vědecko-technické činnosti spojené s technickým rozvojem v oblasti dělostřelectva a výzbrojních odborností k zajištění a organizování branné výchovy, případně branně sportovních aktivit, k prohlubování úcty k demokratickým tradicím České republiky a Slovenské republiky, k propagaci Armády České republiky a Ozbrojených sil Slovenské republiky.

V současné době má Klub 51 registrovaných členů, z nichž 38 členů je nositelem čestného Kříže rytíře dělostřelectva. Klub působící při UO patří mezi nejaktivnější v rámci celé obce, a to i díky podpoře Univerzity obrany.

Autor: Viktor Sliva