Právě si prohlížíte Univerzita bude mít vlastní 5G mobilní síť

Univerzita bude mít vlastní 5G mobilní síť

Tři objekty Univerzity obrany vybaví společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. zařízeními, která umožní provoz takzvané kampusové sítě. Ta bude sloužit akademickým pracovníkům, studentům a příslušníkům Univerzity obrany, k dispozici bude i dalším složkám MO a Armády ČR. Hlavním cílem projektu je ověřit přínos 5G technologie pro aplikace bezpilotních létajících a bezosádkových pozemních systémů, a to se zaměřením na různé oblasti, jakými jsou řízení, sběr dat pro rozhodování, určování polohy apod. Signálem budou pokryty vybrané učebny a specializované laboratoře, plochy mezi budovami k testování venkovního bezpilotního létání s raritní 64×64 anténou a v jednom z objektů bude umístěn core 5G sítě a anténa pro síťové testování.

Přístup k 5G technologii nám vytvoří velmi příznivé podmínky v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Univerzita obrany tak posílí roli prostředníka mezi rezortem obrany, Armádou ČR a civilními vysokými školami a vědeckými institucemi při využívání této i dalších moderních technologií“, konstatovala rektorka-velitelka UO.

Armádě České republiky tato progresivní a ve světě dále rozvíjená technologie umožní spolupráci i v oblasti civilně-vojenské, tedy v oblasti komunikace s ostatními složkami státu, kterou musíme jako armáda vybudovat a zabezpečit v rámci kritické infrastruktury státu. Technologie 5G má mnoho uplatnění, a právě ty jednotlivé „use case“ bychom chtěli otestovat v rámci Univerzity obrany,“ uvedl v rámci besedy brigádní generál Petr Šnajdárek, ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů MO.

Společenský akt podpisu smlouvy mezi UO a společností T-Mobile Czech Republic, a.s proběhl dne 11. července 2023.

Autor: Viktor Sliva