Právě si prohlížíte Vrcholí 42. kurz generální štábu

Vrcholí 42. kurz generální štábu

V učebnách Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO byly v úterý ráno zahájeny obhajoby závěrečných prací účastníků 42. kurzu generálního štábu. Samotné práce i jejich obhajoby posuzuje komise pod vedením 1. zástupce NGŠ generálporučíka Miroslava Hlaváče.

Účastníci 42. kurzu generálního štábu do jeho názvu zvolili jméno brněnského rodáka, účastníka letecké bitvy o Británii a nositele nejvyšší vojenské hodnosti Emila Bočka. Slavnostní udělení čestného historického názvu se uskutečnilo na půdě Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií, které je garantem kurzu, ve středu 6. prosince.

Ještě před zahájením obhajob ředitel CBVSS Josef Procházka seznámil přítomné s hodnocením strategických studií, jejichž závěry prezentovali účastníci kurzu během pondělního kolokvia. Cílem zpracování těchto studií bylo upevnit si poznatky získané během předchozího studia a posílit dovednosti pro efektivní zpracování koncepčního dokumentu, pokrývajícího komplexně obranu České republiky a rozvoj armády České republiky.   

Během úterních a středečních obhajob předstoupí před členy dvou zkušebních subkomisí celkem 24 účastníků kurzu. Slavnostní vyřazení úspěšných absolventů proběhne společně s vyřazením účastníků souběžně konaného kurzu vyšších důstojníků ve čtvrtek 18. dubna v Zasedací síni brněnské Nové radnice.

Autor: Viktor Sliva