Právě si prohlížíte Válka na Ukrajině: Rok druhý

Válka na Ukrajině: Rok druhý

Pod záštitou náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučíka Karla Řehky proběhla  27. února na Klubu Univerzity obrany panelová diskuze na téma „Válka na Ukrajině: Rok druhý“, pořádaná Centrem bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO.

Vystupující panelisté z řad vojenských i civilních odborníků se zaměřili na politické, vojenské a ekonomické aspekty ruské invaze na Ukrajinu, zhodnotili jejich dopady na bezpečnost a obranyschopnost České republiky a nastínili strategické alternativy dalšího směřování konfliktu.

Panelovou diskuzi uvedl doc. Josef Procházka, ředitel Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO, který hovořil o implikacích konfliktu pro zajišťování obranyschopnosti ČR. Vyzdvihl boj Ukrajiny jako „získávání času” pro země NATO a EU, apeloval však na zintenzivnění adaptace ČR a jejích občanů na nové bezpečnostní prostředí a z něj plynoucí hrozby, včetně hrozby přímého válečného střetu. Ve stejném kontextu na úvodní vystoupení navázal brig. gen. Ing. Ladislav Rebilas se sumarizací klíčových lessons learned z Ukrajiny pro přípravu příslušníků ozbrojených sil, včetně kariérního vzdělávání profesionálních vojáků v době těsně před a v průběhu válečného konfliktu. Na závěr prvního panelu mluvil plukovník  gšt. Alois Matýzka, velitel Krajského vojenského velitelství v Brně, o legislativní i praktické rovině přípravy teritoriálních sil včetně Aktivních záloh AČR a možnostech ochrany kritické infrastruktury, rovněž v období těsně před vypuknutím a také v průběhu válečného konfliktu.

V rámci druhého panelu nejdřív dr. Tomáš Řepa z Fakulty vojenského leadershopu UO zasadil probíhající válku na Ukrajině do historického kontextu, přičemž upozornil na to, že civilizační boj o příslušnost Ukrajiny ke geopolitickému „Východu” nebo „Západu” trvá prakticky už více než 400 let. Následně prof. Miroslav Mareš z Fakulty sociálnich studií Masarykovy univerzity rozebral vliv války a uprchlické vlny na veřejné mínění české populace, kromě jiného upozornil i na projevy extremismu související s aktuální přítomností početné ukrajinské menšiny na našem území. Jeho kolega, prof. Zdeněk Kříž, se pak detailněji věnoval mezinárodněpolitické a geopolitické dimenzi konfliktu s důrazem na strategické dopady jak pro válčící Rusko a Ukrajinu, tak rovněž pro země NATO a EU. Panel uzavřel plukovník  gšt. doc. Vladan Holcner podrobným rozborem konfliktu z hlediska ekonomické síly, vojenských výdajů a zbrojní produkce válčících stran, resp. implikací pro ČR ve stejných oblastech.

Třetí panel otevřel vhledem do problematiky evakuačních kapacit a vojenského zdravotnictví na Ukrajině a v České republice plukovník  gšt.Václav Masopust, ředitel Vojenské nemocnice Brno. Na jeho vystoupení navázal praktickými poznatky z dvou let poskytování zdravotní péče přímo na frontě vojenský zdravotník Petr Karmazínz Ústřední vojenské nemocnice Praha. Na závěr panelu shrnul dr. Richard Stojar z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO aktuální situaci na bojišti a nejbližší perspektivy vývoje konfliktu, zejména s ohledem na mezinárodní situaci a politický vývoj v Evropě.

Po každém panelu následovala diskuze s publikem přítomným přímo v sále i diváky sledujícími online přenos. Téměř čtyřhodinovou panelovou diskuzi pak ukončil závěrečným shrnutím opět ředitel Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO, doc. Josef Procházka.

Autoři: Eva Abrahámová, Adam Potočňák, foto: Viktor Sliva