Právě si prohlížíte FVL imatrikulovala své nové studenty

FVL imatrikulovala své nové studenty

Dvě stovky nových vojenských studentů magisterského programu Řízení a použití ozbrojených sil a dvě desítky civilních studentů programu Bezpečnost a obrana dnes v sále Klubu Univerzity obrany složily předepsaný slib a staly se členy univerzitní akademické obce. Prvnímu ze dvou čtvrtečních ceremoniálů byla přítomna rektorka-velitelka UO brigádní generálka Zuzana Kročová.

„Dochází k zavádění nových technologií a zbraňových systémů, a proto je nutné, abyste se naučili především učit se. Učit se tak, abyste byli schopni obstát v měnících se podmínkách bezpečnostního prostředí,“ uvedl ve svém vystoupení proděkan FVL pro studijní a pedagogickou činnost docent Jakub Odehnal, který v případě dvaceti civilních studentů ocenil jejich zájem o oblast bezpečnosti a obrany.

Imatrikulace byla dalším z kroků, které noví studenti Univerzity obrany činí při zahájení svého prvního akademického roku. V případě vojenských studentů bude proces zahájení profesní kariéry završen složením slavnostní vojenské přísahy, které je připravováno na 27. října za účasti ministryně obrany Jany Černochové.

Autor: Viktor Sliva