Právě si prohlížíte Připravují specialisty pro armádu. Univerzita ocenila své nejlepší učitele

Připravují specialisty pro armádu. Univerzita ocenila své nejlepší učitele

Podílí se na projektu Jazyky pro armádu, který využívají nejen studenti Univerzity obrany, ale i další zájemci z řad příslušníků AČR, připravující se na zkoušky různých úrovní STANAG. „Učitelé s tím rádi pracují, protože to mohou studentům doporučovat pro samostudium především pro úroveň 3, neboť jsou tam kromě interaktivních věcí i odkazy na materiály dostupné online,“ popisuje projekt fungující v prostředí Moodle Mgr. Jana Rozsypálková z Centra jazykového vzdělávání. Nejen za svůj podíl na vývoji této e-lerningové pomůcky, ale především díky dlouhodobě vysokému hodnocení ze strany studentů byla spolu s desítkou kolegů vyhlášena mezi letošními nejlepšími učiteli Univerzity obrany.

Ocenění úspěšných pedagogů bylo součástí slavnostního shromáždění, který vojenská vysoká škola uspořádala v úterý dopoledne u příležitosti Dne učitelů, aby připomněla význam jedné z nejušlechtilejších lidských profesí – profese učitele a vychovatele. Rektorka-velitelka UO brigádní generálka Zuzana Kročová ve svém vystoupení připomněla osobnost Jana Amose Komenského a zamyslela se nad způsoby, jak jeho zásady uplatnit v současném světě rychlého technologického vývoje: „Vzdělávání není jen o předávání informací, ale také o vytváření osobnosti, rozvoji mezilidských vztahů a budování sociálních dovedností. Proto by mělo být snahou opravdu dobrého učitele hledat a nacházet rovnováhu mezi využíváním technologií a zachováváním lidského rozměru vzdělávání.“

Součástí slavnostního ceremoniálu bylo také představení akademických pracovníků školy, kteří byli v uplynulé roce jmenováni profesory a docenty. Program shromáždění zahrnoval také promoci absolventů doktorských studijních programů na brněnských fakultách Univerzity obrany.

Autor: Viktor Sliva