Právě si prohlížíte Noví studenti UO složili vojenskou přísahu
Nejlepší studenti

Noví studenti UO složili vojenskou přísahu

V předvečer státního svátku, Dne vzniku samostatného Československa, složilo ve čtvrtek 27. října dopoledne v rámci slavnostního nástupu 330 studentů prvního ročníku Univerzity obrany vojenskou přísahu. Po absolvování základní přípravy a vstupu do akademické obce jde pro studenty o poslední, ale nejvýznamnější krok zahájení kariéry profesionálního vojáka.

Ceremoniál proběhl na nástupní ploše Kasáren Šumavská za přítomnosti rodinných příslušníků nových studentů, představitelů Ministerstva obrany ČR, zástupců Armády ČR, veřejné správy a vedení Univerzity obrany. Vlastní akt slavnostní přísahy se uskutečnil před bojovou zástavou vojenské vysoké školy, českou státní vlajkou a za doprovodu státní hymny.

Během ceremoniálu byli odměněni studenti, kteří dosáhli vynikajících výsledků během srpnové čtyřtýdenní základní přípravy, jejíž absolvování je nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu na vojenské vysoké škole. Projev brig. gen. Miroslava Feixe, velitele Velitelství kybernetických pak také vyzdvihl důležitost vzdělání a přípravy slovy „Nastoupili jste na Univerzitu obrany, znamená to pro vás dlouhou cestu plnou překážek a výzev. Na jejím konci z vás budou důstojníci, kteří budou rozhodovat o životech, důstojníci, kteří budou muset obstát proti hrozbám budoucnosti, důstojníci pro bojiště 21. století, které nebylo nikdy komplexnější. “

Po skončení ceremoniálu se noví studenti, ocenění v rámci nástupu, spolu se svými rodiči setkali s již zmíněnými představiteli rezortu obrany, veřejné správy a Univerzity obrany.  

Vojenská přísaha je rozhodujícím závazkem, který na sebe dobrovolně berou noví příslušníci české armády. Její složení je veřejným vyjádřením jejich odhodlání sloužit své zemi. Vojáci se zavazují k plnění svých vojenských povinností při obraně našeho státu. Přísaha také znamená ztotožnění a sepětí vojáka se zájmy a osudy národa, armády a útvaru, s osobností svého velitele, ale i s ostatními příslušníky jednotky.

Autor: Viktor Sliva, foto: Aleš Mylan