Právě si prohlížíte Ženy ve vědě: Majorku Vršeckou pouštějí muži na konferencích první do dveří, nyní ona (nejen) jim otevřela dveře do technologie 5G

Ženy ve vědě: Majorku Vršeckou pouštějí muži na konferencích první do dveří, nyní ona (nejen) jim otevřela dveře do technologie 5G

Když v červenci loňského roku podepisovali zástupci Univerzity obrany a společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. smlouvu o zřízení takvazné kampusové sítě ve vybraných univerzitních objektech, přítomna byla i majorka Markéta Vršecká. Právě ona sehrála významnou roli při přípravě tohoto projektu, a přinesla tak doklad o aktivním zapojení žen do vědecké činnosti na vojenské vysoké škole.

„Tento projekt je pro mě novou velkou výzvou,“ říká majorka Vršecká a vysvětluje, proč tomu tak je: „5G technologie má přesah do mnoha oborů. Nejen, že je naší ambicí síť řádně otestovat, ale především v aplikacích najít výhody této technologie, které jiné bezdrátové systémy nenabízejí. V tomto projektu vznikla spolupráce je s Katedrou letecké techniky, především v oblasti létání s drony, kde předpokládáme, že by výpočetní zátěž mohla být díky nízké latenci sítě přenesena do velmi výkonného počítače v síti namísto výpočtu na jednotce, kterou nese dron.  Další zajímavá spolupráce se nabízí ve vojenském zdravotnictví, ale to je momentálně teprve v diskuzi jak by projekt v rámci telemedicíny mohl vypadat.“

Projekt kampusové sítě na Univerzitě obrany u příležitosti podpisu zmíněné smlouvy ocenil i brigádní generál Petr Šnajdárek, ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů MO: „Armádě České republiky tato progresivní a ve světě dále rozvíjená technologie umožní spolupráci i v oblasti civilně-vojenské, tedy v oblasti komunikace s ostatními složkami státu, kterou musíme jako armáda vybudovat a zabezpečit v rámci kritické infrastruktury státu. Technologie 5G má mnoho uplatnění, a právě ty jednotlivé „use case“ bychom chtěli otestovat v rámci Univerzity obrany.“

Majorka Ing. Markéta Vršecká, Ph.D. pracuje na katedře Komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace, kde se věnuje oblasti bezdrátových komunikačních systémů, především pak mobilním komunikačním prostředkům a satelitní komunikaci.

K vědecké práci ji ve třetím ročníku studia oboru Speciální telekomunikační systémy motivoval doc. Ing. Miroslav Titl, CSc., který při běžné výuce vyprávěl o laserových satelitních komunikacích natolik poutavě, že Markéta Vršecká na konci hodiny využila nabídku spolupráce v rámci odborné vědecké činnosti. Té se pak věnovala do konce svého studia, docent Titl se stal vedoucím její diplomové práce a poté i školitelem, když nastoupila na doktorské studium.

Majorka Vršecká v rámci své vědecké činnosti byla řešitelem v několika projektech, hlavním řešitelem v projektu Moderní metody analýzy signálů v bezdrátových komunikacích, kde spolupracovala se studenty magisterského i doktorského studia v rámci analýzy signálů na různých úrovních. V současné době je řešitelem v projektech pre-SATPET a AIROPS.

A jak iniciátorka zřízení kampusové 5G sítě na UO vnímá vědecký svět? „Věda je krásná, je to velká motivace, hnací motor, který vás celý život požene vpřed. Čím více toho víme, tím více si uvědomujeme, kolik toho ještě nevíme,“ říká majorka Vršecká a s nadhledem dodává: „Popravdě, asi je to stejné jako být mužem ve vědě, jen mě na konferencích pouští první do dveří.“

Autor: Viktor Sliva z podkladů Adély Pokorné