Právě si prohlížíte Univerzita obrany v rámci českého předsednictví v Radě EU přivítala velitele evropských vojenských škol
Předsednictvo/Honorary board

Univerzita obrany v rámci českého předsednictví v Radě EU přivítala velitele evropských vojenských škol

Výměna zkušeností s našimi partnery je neocenitelná. V OREA Congress Hotelu Brno proběhla ve čtvrtek 13. října 2022 pracovní část výročního jednání Semináře velitelů evropských vojenských škol – EUMACS (European Union Military Academies Commandandt´s Seminar). Jedná se o událost, na které se setkávají rektoři a velitelé vojenských vysokých škol zemí EU, aby sladili úsilí vojenského školství v rámci Evropské unie. Jednání, která proběhla v rámci českého předsednictví v Radě EU, pořádala pod záštitou Ministerstva obrany naše jediná vojenská vysoká škola Univerzita obrany (UO).

Seminář velitelů evropských vojenských škol je tradičně místem k výměně zkušeností  mezi partnery a spojenci s cílem sladit a posílit cíle a práci vojenského školství EU. „Věřím, že intelektuální prostředí Západu, založené na kritické debatě a svobodě projevu, je naší velkou výhodou,“ uvedl ředitel Odboru obranné politiky Sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Martin Riegl v úvodním vystoupení v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a hodnocením schopností velení ruské armády. Přes pět desítek představitelů vojenských škol z devatenácti zemí EU následně diskutovalo o posílení vzájemné spolupráce ve vědecko-výzkumné činnosti. Rektoři a velitelé unijních vojenských škol kladli důraz také na potřebu sdílet poznatky z nových perspektivních oblastí vědy, které jsou řazeny do rámce tzv. nastupujících a přelomových technologií, resp. disruptivních technologií (EDTs). Předmětem jednání byly i nové bezpečnostní výzvy a jejich včlenění jak do vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti vysokých vojenských škol, tak do přípravy samotných akademických pracovníků.

Brněnská UO se plně v souladu s požadavkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zapojuje do strategické mezinárodní spolupráce, partnerství a budování zahraničních kapacit. Právě členství v organizaci EUMACS je jedním ze způsobů, jak se na aktivitách přispívajících k rozvoji Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a spolupráce UO podílí.

Program celého jednání byl doplněn také o kulturní část. Rektoři a velitelé nejprve ve čtvrtek večer navštívili Slavkovský zámek a následně v pátek dopoledne zakončili událost cestou po pamětihodnostech jižní Moravy. Pomyslný štafetový kolík předsedající instituce EUMACS pro rok 2023 převzal na závěr z rukou rektorky-velitelky UO brigádní generálky Zuzany Kročové velitel Španělské letecké akademie v Murcii plukovník Pascual Soria Martinez.

Autor: Viktor Sliva, foto: autor