Právě si prohlížíte Akademická obec se rozrostla o nové vojenské a civilní technology

Akademická obec se rozrostla o nové vojenské a civilní technology

Geografie a meteorologie – to je nový studijní program, do nějž byli ve středu dopoledne imatrikulováni vůbec první studenti jak vojenské tak civilní větve. Akademický slib spolu s nimi složilo i dalších dvanáct desítek studentů vojenského magisterského studia a čtyři desítky civilních studentů Fakulty vojenských technologií.

„V současné době je stále více kladen akcent na nové technologie a není tomu jinak ani ve státní správě a armádě. Armáda v současné době realizuje nákupy nové moderní techniky, což pro vás, studenty Fakulty vojenských technologií znamená jistotu uplatnění a kariéry,“ uvedl ve svém proslovu děkan FVT plukovník gšt. Vlastimil Neumann. Obdobnou profesní perspektivu vzhledem k současné bezpečnostní situaci předestřel děkan i civilním studentům.

Slavnostního ceremoniálu se spolu s děkanem FVT zúčastnil i prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci UO plukovník gšt. Libor Kutěj, předsedkyně Akademického senátu FVT PhDr. Pavlína Račková a spolu s nimi i zástupci vedení a pedagogického sboru fakulty.

Autor: Viktor Sliva