Právě si prohlížíte Jak se řídí provoz na železničních tratích a v pražském metru?

Jak se řídí provoz na železničních tratích a v pražském metru?

To si mohli prohlédnout a vyzkoušet studenti specializace Vojenská doprava a Vojenská logistika, kteří v uplynulých dnech zavítali na pracoviště Dopravního podniku hlavního města Praha a Správy železnic.

Centrální dispečerské pracoviště je místo, které zabezpečuje řízení provozu na 662 kilometrech železničních tratí, ve více než 100 železničních stanicích a 113 železničních zastávkách na území Čech“ uvedl Jan Ploc z oddělení technické podpory Správy železnic.

Zde studenti navštívili dispečerské sály, kde viděli práci traťových úsekových dispečerů, kteří řídí provozy ve stanicích. Dále byli seznámeni s činnostmi traťových řídících dispečerů, což jsou pracovníci řídícíprovoz na traťových a hlavních staničních kolejích. Na dispečerském sále je přítomen rovněž operátor železniční dopravy, jehož práci běžně vidíme my, cestující, protože právě operátoři obsluhují informační systémy pro cestující.

Na cvičném dopravním sále si studenti měli možnost vyzkoušet práci na daném úseku železnice, jeho obsluhu a řešení různých druhů krizových situací. Jan Ploc dále o Centrálním dispečerském pracovišti uvedl: „Cvičný sál je standardně využívá zejména pro nové zaměstnance anebo při zaškolování stávajících dispečerů pro nové tratě“.

V dalším dni pak studenti zamířili na Bezpečnostní dispečink pražského metra do Hostivaře. Slyšeli zde stručnou historii metra, které představuje pro hlavní město nezbytnou součást městské hromadné dopravy, bez které by prakticky nebylo možné obsluhovat počet obyvatel a návštěvníků v metropoli. Jak se mohli studenti dozvědět od pracovníků dispečinku, metro ročně využije až 600 milionů pasažérů. To mimo jiné znamená, že každý den všechny linky obslouží průměrně přes 1,6 milionu cestujících! A na celý systém dohlíží více než 4 tisíce kamer! Jen pro zajímavost, nejvytíženějšími stanicemi jsou I. P. Pavlova a Dejvická, jimiž za den projde bezmála 120 tisíc lidí.

Poté si studenti měli možnost prohlédnout Dohledové a poplachové přijímací centrum Dopravního podniku hlavního města Prahy.  Jedná se o pracoviště, které je určeno k ostraze veškerých objektů Dopravního podniku, tj. depa, garáže, ale i metro jako systém. Kromě samotné prohlídky depa a garáží studenti slyšeli odborný výklad bezpečnostního pracovníka, který zdůraznil důvody, jež vedly k vybudování tohoto poměrně nového pracoviště. Ten uvedl: „Bylo nutné zajistit pro pražské metro pracoviště disponující novými technologiemi, programy a využívat nové metody v oblasti bezpečnosti. Dnešní doba si to žádá“.

„Tímto velmi děkuji Dopravnímu podniku hlavního města Prahy a Správě železnic za možnost navštívit jejich pracoviště, vidět a vyzkoušet si některé činnosti v praxi, což zejména pro studenty specializace Vojenská doprava je velmi přínosné“ uvedl podplukovník Jan Kotisa z Katedry logistiky.

Autor: Hana Malachová