Právě si prohlížíte Ples Fakulty vojenského leadershipu

Ples Fakulty vojenského leadershipu

V pátek 2. února 2024 se konal v prostorách Klubu Univerzity obrany ples Fakulty vojenského leadershipu. Před zahájením plesu navodila příjemnou atmosféru cimbálová muzika ONDRÁŠ. Návštěvníky uvítal a ples osobně zahájil děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník Jan Drozd. K tanci a poslechu v průběhu celého večera hrála hudební skupina PANORAMA BAND BRNO pod vedením kapelníka Tomáše Hrušky. Plesem provázeli studenti pátého ročníku rotmistři Magda Bruková a Ondřej Byrtus. V první polovině plesu proběhly taneční ukázky členů tanečního klubu DSP Kometa Vyškov, který vedou Dita a Martin Kubínovi. Dvěma dalšími tanečními vystoupeními ples obohatil taneční pár třídy A v latinskoamerických a standardních tancích Petr Malčík a Kamila Kubínová, kteří sklidili obrovský úspěch. Překvapením večera byl imitátor Václav Faltus se svým vystoupením. Před půlnocí se všichni zúčastnění pobavili při losování prémií a několik šťastných výherců si odneslo i hmatatelnou vzpomínku ve formě hodnotných cen.

Jedním z nejdůležitějších motivů pro pořádání plesu bylo vytvořit možnost pro společenské setkávání pracovníků a studentů mimo univerzitní půdu. Věříme, že ples přispěl k dobré náladě, umožnil zastavit se v každodenním shonu a nepochybně pomohl i k rozvoji společenského a kulturního života pracovníků fakulty, studentů, jejich rodin a přátel.