Právě si prohlížíte Výměna zkušeností a navázání spolupráce s Military Schools Centre v Mariboru

Výměna zkušeností a navázání spolupráce s Military Schools Centre v Mariboru

Ve dnech 6. až 10. listopadu se podplukovník Stanislav Polnar a doktor Samuel Žilinčík, příslušníci Katedry teorie vojenství Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany, zúčastnili v rámci zaměstnaneckých školicích mobilit programu ERASMUS+ pobytu u Military Schools Centre ve slovinském Mariboru. Účelem stáže bylo navázání bližších kontaktů a oboustranná výměna zkušeností. To se stalo předmětem přátelského setkání s velitelem školy brigádním generálem Peterem Zakrajškem. Tématem diskuze bylo dále fungování vojenských vzdělávacích institucí v obou zemích a případné možnosti další spolupráce. Podplukovník Polnar a doktor Žilinčík se zúčastnili i výuky v rámci slovinského kurzu generálního štábu, kde se seznámili se způsobem vzdělávání velitelských špiček v této partnerské zemi. Součástí návštěvy jediné slovinské vojenské školy byla i prohlídka vojenského muzea jako její nedílné součásti. Z exkurze byly zřetelně patrné základní mezníky slovinské vojenské historie.