Právě si prohlížíte Další „běh“ kurzu Řízení ženijní podpory

Další „běh“ kurzu Řízení ženijní podpory

Od začátku září po dobu tří týdnů probíhá každoročně u Katedry ženijní podpory kurz Řízení ženijní podpory. Je určen především pro důstojníky ženijní specializace, kteří jsou předurčeni k výkonu funkcí ve štábech úkolových uskupení k plánování úkolů ženijní podpory a k řízení ženijních uskupení. Letos se první rok účastní tohoto kurzu i příslušníci praporčického sboru z Krajských vojenských velitelství, kteří zastávají ženijní pozice.

V prvním týdnu kurzu se probírají teoretické základy. V této etapě se na výuce podílí většina příslušníků katedry, kdy každý za svou odbornou oblast seznamuje účastníky kurzu se základy ženijních prací. Zároveň se v oblasti základních taktických činností na výuce podílí doc. Ing. Zdeněk Flasar, CSc. z katedry vševojskové taktiky. V dalších dvou týdnech již účastníci kurzu pod vedením garanta kurzu doc. Ing. Jaroslava Zeleného, CSc. formou štábního nácviku plánují realizaci ženijní podpory ofenzivní a defenzivní operace, kdy si upevňují získané znalosti a dále je rozvíjejí.

Věříme, že náplň kurzu pomáhá jeho absolventům na jejich domovských útvarech zejména v rámci cvičení lépe plánovat využití přidělené ženijní techniky, zpracovávat potřebné podpůrné dokumenty a kalkulace a působit jako ženijní poradce pro velitele manévrových jednotek. 

Autor: Ota Rolenec, foto: Natálie Hanáková