Právě si prohlížíte Kurz Krizové řízení, bojová pohotovost a mobilizační plánování

Kurz Krizové řízení, bojová pohotovost a mobilizační plánování

V pondělí 4. září byl zahájen šestitýdenní kurz „Krizové řízení, bojová pohotovost a mobilizační plánování“ určený pro příslušníky ozbrojených sil ČR. Na půdě hostitelské Univerzity obrany přivítal účastníky kurzu za Fakultu vojenského leadershipu její děkan plukovník gšt. Jan Drozd, za Sekci plánování schopností MO podplukovník Pavel Šrůtek a za Katedru teorie vojenství FVL Ing. Jaroslav Staněk.

Cílem šestitýdenního kurzu je teoreticky a prakticky připravit vybrané příslušníky rezortu obrany pro výkon služby na štábních funkcích zaměřených na řešení otázek spojených se zabezpečením oblasti krizového řízení, bojové a mobilizační pohotovosti. Tento odborný kurz je jedinečný ve svém obsahu a pojetí tím, že komplexně připravuje vojenskou odbornost 89 „bojová pohotovost, mobilizační plánování a příprava státního území“.

V letošním roce se kurzu účastní celkem 29 příslušníků rezortu obrany. Teoretická výuka je zaměřena na aktuální otázky bojové pohotovosti, bojové připravenosti, mobilizační plánování a seznámení s problematikou doplňování osob a věcných prostředků, přípravou a výcvikem aktivních záloh. Teoretickou část následně doplní praktická ukázka u Velitelství výcviku –  Vojenské akademie. Ta bude zaměřena na plánování a organizování příprav, zpracování reálné dokumentace pro splnění úkolu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu v oblasti mobilizačního plánování u útvaru. Dále jak je plánováno zabezpečení příjmu osob a věcných prostředků vlastního útvaru při jeho mobilizačním rozvinutí v podmínkách AČR.

Kurz bude po šesti týdnech výuky ukončen závěrečnými zkouškami, ve kterých příslušníci potvrdí své vědomosti před zkušební komisí.

Autor: Jaroslav Staněk