Právě si prohlížíte Praxe studentů

Praxe studentů

Ve dnech 20. května až 14. června se uskutečnila odborná praxe prezenčních studentů a části studentů kombinovaného studia bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana. Čtyřtýdenní program nám dal jedinečnou příležitost seznámit se s fungováním nejvyššího řídícího orgánu Armády České republiky, vyjet na exkurze do vybraných útvarů a seznámit se systémem přípravy a řešení vojenských i nevojenských krizových situací v působnosti Ministerstva obrany.

První týden praxí se odehrál pod záštitou Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. Studenti získali informace o práci Sekce obranné politiky a strategie. Zúčastnili se prezentací o strategických dokumentech a plánech, diskutovali s experty na bezpečnostní otázky díky připravenému projektu, který jsme následně obhajovali.

Program exkurzí byl nabitý a měli jsme možnost vidět širokou škálu techniky a vybavení. U 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany to byly například dekontaminační stany, analytické laboratoře a ochranné obleky. Na základně dopravního letectva Kbely jsme viděli zblízka transportní letouny a vrtulníky. Příležitost se podívat na ukázku dovedností vojenských psů nám poskytla Veterinární základna Grabštejn. Kromě výše uvedeného jsme navštívili i další vojenské útvary / zařízení,  například Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, Speciální síly AČR v Prostějově a 314. centrum výstrahy zbraní hromadného ničení. Dále jsme byli seznámeni s přednáškami věnujícími se plánování schopností Ministerstva obrany a činnostmi vojenského zdravotnictví.

Během praxí se naskytla i možnost návštěvy Poslanecké sněmovny v doprovodu poslance Jana Hofmanna, který je zároveň místopředseda Výboru pro obranu. Měli jsme jedinečnou příležitost prohlédnout si prostory Poslanecké sněmovny, včetně historického zasedacího sálu a dalších důležitých místností. Navštívili jsme kancelář Jana Hofmanna a setkali se s tajemníkem Výboru pro obranu. Během diskuse jsme získali cenné informace o aktuálních tématech týkajících se obrany ČR a měli možnost klást dotazy a diskutovat o svých zájmech.

Praxe na Sekci obranného plánování a strategie Ministerstva obrany a v Generálním štábu Armády České republiky byly důležitou součástí našeho vzdělávání a zároveň cennou zkušeností, která nám otevřela dveře k uplatnění v praxi. Děkujeme všem, kdož se starali o náš program, seznámili nás s náplní činností svých vojenských útvarů / zařízení a připravili ukázky.

Autor: Adéla Bejrová