Právě si prohlížíte Naleznou se budoucí tvůrci prostředků umělé inteligence?!?

Naleznou se budoucí tvůrci prostředků umělé inteligence?!?

Hlavním cílem druhého ročníku celorepublikové robotické soutěže „Kybernoid23“, pořádané Katedrou vojenské robotiky, byla podpora středoškolských studentů působících v oblasti robotiky, kybernetiky, či příbuzných oborů, a to zábavnou formou. Studenti v rámci soutěže mohli prokázat svoje znalosti, dovednosti i šikovnost. Úkolem bylo sestrojit autonomního robota, který by v prostředí bludiště, představujícího zjednodušený model bojiště, nalezl zájmový objekt (např. potenciálního zraněného, zásobu munice, potravin atd.) a byl ho schopen přepravit do vyčleněného lékařského či logistického centra.

Akce se konala v součinnosti s Velitelstvím výcviku a Vojenskou akademií ve Vyškově v prostorech Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT). Díky tomu si tak v rámci doprovodného programu mohli jak soutěžící studenti, tak diváci – žáci z 6.-8. tříd místní základní školy – vyzkoušet vojenské simulátory pro jízdu ve vojenské technice, simulátor střelby a další.

Oblast vývoje autonomních systémů jak z hlediska konstrukce robotů, tak z hlediska aplikace sofistikovaných algoritmů ovšem není triviální záležitostí, i přesto, že se prostředky umělé inteligence stále častěji objevuji ve všech sférách civilního i vojenského života. Naprosto nutným předpokladem je kontinuální úsilí a aktivita vedoucí k udržení nejvyšší úrovně na poli vědy a techniky. Ti, kdož nepochopili tento trend nyní, ho v budoucnu již zřejmě nedostihnou a ztráta kontaktu s technologickým pokrokem může mít tristní následky – s tímto vědomím přivítali pořadatelé soutěže účastníky z několika středních škol, kteří se celý rok snažili zkonstruovat autonomní roboty.

Oproti loňskému ročníku byla zvýšena obtížnost úlohy. Nejednalo se již jen o pouhou otázku samotného autonomního pohybu robota a nalezení východu z bludiště, ale úkol byl podstatně komplexnější. Vozidla měla v prostoru bludiště nalézt zájmový předmět – zelenou krabičku s magnetem označenou ArUco tagem a dopravit ji do jiného, shodně označeného, předem neznámého místa v bludišti. Ačkoli se zadání úlohy zprvu nezdálo příliš obtížné a i z diskuze se studenty vyplynulo, že bylo plně pochopitelné, přesto se nakonec nenašel výherce, který by dosáhl cíle. Robotické prostředky se totiž nesoustředily pouze na algoritmus určující správný směr pohybu a optimalizaci trasy přesunu, ale šlo též o soustavné monitorování 3D prostoru, vyhledávání zelené krabičky – „raněného vojáka“ – a vyhodnocování datové komunikace v reálném čase. Dle očitých svědků – doprovázejících pedagogických pracovníků – zkoušky robotů na domácích cvičištích probíhaly slibně, bohužel v reálném bludišti nastaly komplikace. I přítomný náčelník štábu plk. Ing. Hynek Pavlačka tuto situaci komentoval slovy: „Kde jsou robotické prostředky a nové technologie, tam můžeme očekávat i problémy.“  Potvrdil tak myšlenku, že autonomní pohyb není tak jednoduchý, jak se může zdát.

V každém případě je chvályhodné odhodlání studentů věnovat se výše zmíněné problematice. Budoucnost moderního válčiště, těsně spjatá s prostředky umělé inteligence, které mohou zabezpečit plnění jak životu nebezpečných, tak časově kritických úloh je neoddiskutovatelným faktem, a právě rozvoj digitálního bojiště bude zejména v rukou a nápadech mladé generace. Proto není jiná lepší investice než kontinuální podpora vědeckého úsilí mládeže, a to i formou medializace a propagace, což zajistila Česká televize, která z akce odvysílala reportáž v rámci „Událostí v regionech“.

Autoři: Dana Křišťálová, Josef Kříž, Tomáš Túró

Foto: Tomáš Túró a Viktor Sliva