Právě si prohlížíte Táhnout za lano nejen spolu, ale i stejným směrem!

Táhnout za lano nejen spolu, ale i stejným směrem!

Ve dnech 19. února až 15. března uskutečnila Katedra zpravodajského zabezpečení (K-111) Univerzity obrany bloky výcviku pro studenty druhého, třetího a čtvrtého ročníku průzkumných a zpravodajských odborností. V rámci výcviku v předmětu „Příprava v poli“ probíhalo ve VVP Březina praktické procvičení vybraných témat se zaměřením na plnění úkolů členů, zástupců a velitelů průzkumných skupin a studenti čtvrtého ročníku průzkumné odbornosti procvičili organizaci a vedení výcviku u nižších ročníků.  Studenti zpravodajských odborností se v první teoretické části výcviku zaměřili na zpracování zpravodajských produktů, které ve druhé části využili k plánování a řízení podřízených průzkumných skupin v rámci plnění úkolů zpravodajské skupiny štábu vojenské jednotky v síle praporu. Úkoly průzkumných a zpravodajských jednotek byly plněny pod taktickým námětem dvou znepřátelených států, které byly fiktivně značkovány jednotkami cvičícími na území Vojenského újezdu Březina.

Vedoucí K-111 plukovník gšt. Ing. Petr Hlavizna, Ph.D. výcvik osobně navštívil a uvedl: „Komplexní praktické procvičení jednotlivých činností nemá svůj benefit jen pro jednu nebo druhou specializaci, ale pomáhá všem studentům nahlédnout do dané problematiky a najít vzájemnou propojitelnost mezi oběma specializacemi.“

Díky nedávnému personálnímu rozšíření K-111 bylo zároveň možné efektivně zabezpečit předání znalostí a zkušeností studentům nejen instruktory z řad posluchačů 4. ročníku, ale také zkušenými lektory s mnohaletou průzkumnou a zpravodajskou praxí. Zástupce vedoucího katedry podplukovník Ing. Karel Michenka, Ph.D. k tomu konstatuje: „S potěšením sleduji, jak jsou teoretické znalosti přenášeny do praxe. Díky rozšířenějším možnostem katedry a spolupráci s kolegy z akademických řad a 102. průzkumným praporem nabírá výcvik na intenzitě, náročnosti a atraktivitě.“    

Nově navázala K-111 spolupráci s Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem (BMATT) ve Vyškově, který pro instruktory z řad studentů čtvrtého ročníku průzkumné odbornosti zorganizoval v posledním bloku týdenní instruktorský kurz pod názvem Defence Train the Trainer. Slavnostního vyřazení nově certifikovaných instruktorů se zúčastnil i velitel BMATT, plukovník Paul Morris, který slavnostní akt vyřazení uzavřel slovy: „Nikdy se nepřestávejte učit a těžit ze svých znalostí ve prospěch podřízených. Doufám, že mnohé z vás uvidím na některém z kurzů organizovaných britským týmem.“

„Měli jsme možnost si procvičit velitelskou a instruktorskou činnost pod vedením zkušených instruktorů. Benefitem bylo taktéž procvičení anglického jazyka. Hlavně jsme obdrželi vynikající základy pro svou práci do budoucna. Máme tak na čem stavět“, uvedl nejlepší absolvent kurzu J.D.

Autor: KAC, Foto: K-111