Právě si prohlížíte Významný den trochu jinak

Významný den trochu jinak

Kromě slavnostního nástupu si Univerzita obrany připomněla Den válečných veteránů i dalšími aktivitami, jejichž náplň byla zaměřena především na děti a mladší generaci.

V Sadech národního odboje v Šelepově ulici se spolu se Městskou policií, spolky vojenské historie a dalšími zájmovými sdruženími zúčastnila akce pořádané Komunitním centrem pro válečné veterány. Rektorka–velitelka OU brigádní generálka Zuzana Kročová se zúčastnila položení věnce ke zdejšímu památníku.  Především pro mládež pak byly ve stanu Univerzity obrany k dispozici ukázky zbraní a také několik her. Jedna z nich provedla účastníky celými sady a spočívala v zodpovězení otázek spojených se Dnem válečných veteránů. Účastníci akce se připojili k nedávno obnovené tradici zatloukání křížů na památku obětí válečných konfliktů.

Kapitán Vlastimil Konečný, starší lektor Skupiny provozu a údržby Katedry bojových a speciálních vozidel Fakulty vojenských technologií se vypravil do Základní a mateřské školy v obci Týnec, kde před dětmi vystoupil hned se dvěma přednáškami. Ta první přinesla mimo jiné vysvětlení, proč Den válečných veteránů připadá právě na 11. listopad a jaký význam mají květy vlčího máku, které tento významný den symbolizují. A vlastní vlčí máky si školáci také mohli vyrobit. Druhá přednáška kapitána Konečného se týkala významné historické a církevní postavy svatého Martina, který své místo v kalendáři našel shodou okolností také 11. listopadový den.

Autor: Viktor Sliva, foto: autor a Vlastimil Konečný