Právě si prohlížíte Aktuální otázky vojenské personalistiky v praxi

Aktuální otázky vojenské personalistiky v praxi

Ve čtvrtek 6. června navštívily studentky 5. ročníku studijní specializace Řízení lidských zdrojů spolu se svými vyučujícími ze Skupiny řízení lidských zdrojů Katedry řízení zdrojů 74. mechanizovaný prapor v Bučovicích, kde diskutovali nad aktuálními otázkami vojenské personalistiky.

Náčelník personální skupiny npor. Martin Omelka se svým kolegou rtm. Markem Sojou nás seznámili s historií vojenského útvaru od roku 1936 (kdy zde byl první cyklistický útvar), se všemi změnami až do současnosti. V Síni tradic jsme mohli shlédnout historické fotografie a popis etap proměn vojenského útvaru v Bučovicích, hlavní velitele posádky, artefakty výstroje a výzbroje, historická kola a dosažená ocenění.

Po úvodním slovu jsme přistoupili k diskusi o aktuálních otázkách vojenské personalistiky souvisejících s rekrutací a přípravou jednotek do zahraničních operací. Dalšími probíranými oblastmi byla problematika řízení průběhu a zániku služebního poměru vojáků. Příslušníci personální skupiny se zaujetím odpovídali také na otázky vztahující se k ukončení služebního poměru ze strany vojáka z povolání ve zkušební době, procesu přeložení a služebnímu zařazení vojáka k jinému útvaru, plnění úkolů personalisty ve vztahu k preventivním rehabilitacím, preventivní lékařské péči, evidenci docházky a míry naplněnosti tabulek mírových počtů.

Děkujeme příslušníkům personální skupiny v čele s npor. Omelkou za jeho profesionální přístup a ochotu propojit a obohatit vyučovanou teorii o praktické ukázky a rady. Velmi si vážíme takového přístupu a těšíme se na další spolupráci.

Autoři: studentky 5. ročníku studijního modulu řízení lidských zdrojů, Monika Davidová a Libor Jílek