Právě si prohlížíte Základný kurz pre riadiacich letovej prevádzky

Základný kurz pre riadiacich letovej prevádzky

Vzhľadom na progresívnu medzinárodnú spoluprácu s Českou republikou sa V Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v dňoch od 4. do 16. septembra 2022 konal „Základný kurz pre riadiacich letovej prevádzky“, ktorý absolvovali siedmi frekventanti Univerzity obrany Brno. Počas uvedeného kurzu mali možnosť absolvovať výcvik v syntetickom prostredí, ktoré reprezentovalo všetky spôsobilosti poskytovania služieb riadenia letovej prevádzky. Predmetné syntetické prostredie Výcvikovej organizácie pre riadiacich letovej prevádzky v Liptovskom Mikuláši je jediné tohto druhu v podmienkach Slovenskej republiky a je využívané na mandatórny výcvik všetkých vojenských riadiacich letovej prevádzky. Účastníci si precvičili poskytovanie oblastnej služby riadenia, približovacej služby riadenia a poskytovanie vežového riadenia vo vzdušnom priestore. Českí študenti ukončili kurz prevzatím osvedčenia o úspešnom absolvovaní od riaditeľa Simulačného centra majora Ing. Matúša Gregu, PhD.

Na základe potreby Ministerstva obrany ČR a Armády ČR boli počas uvedeného kurzu riešené výskumné úlohy a testovanie zaoberajúce sa vývojom a overovaním metód pre výber a výcvik vojenského personálu, obzvlášť v situáciách extrémneho zaťaženia. Predmetné testovanie bolo zabezpečené Vedeckým a servisným pracoviskom telesnej výchovy a športu – CASRI. Testovanie bolo realizované počas vykonávania rozhodovacích procesov s použitím radarového simulátora. Počas selektovanej časovej jednotky boli monitorované tieto fyziologické prejavy: periférny prietok krvi, pulzová frekvencia, svalové napätie na ľavom a pravom trapézovom svale, kožne galvanický odpor, periférna teplota, dychová frekvencia a pomer brušného a hrudného dýchania. Výsledky z uvedeného testovania slúžia na zvýšenie efektívnosti výkonu pri zachovaní požadovanej mieri bezpečnosti poskytovania služieb riadenia letovej prevádzky.

Samotné využívanie syntetického prostredia Výcvikovej organizácie RLP, ktorá je prioritne určená na výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky, signifikantne zvyšuje pripravenosť OS SR na plnenie úloh pohotovostného systému štátu v čase mieru, ako i v prípade nasadenia pri riešení vojnového konfliktu.text: pplk. Ing. Miroslav ŽENTEK, PhD. foto: Ing. Zsolt PASTOREK, PhD.

text: pplk. Ing. Miroslav ŽENTEK, PhD. foto: Ing. Zsolt PASTOREK, PhD., Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš