Právě si prohlížíte MESAS 2023 pod vedením UO

MESAS 2023 pod vedením UO

Robotizace a automatizace se stává fenoménem moderního vedení bojové činnosti. Robotické systémy jsou schopny shromažďovat velké množství informací z různých oblastí na bojišti. Jejich nespornou výhodou je především rychlost a efektivita analýzy a hodnocení různorodých informací, která je mnohem vyšší než u lidí. Tuto skutečnost si uvědomuje i Severoatlantická aliance a je to i jeden z důvodů, proč se pod záštitou NATO Modelling and Simulation Centre of Excellence v italském Římě každý rok koná konference MODELLING AND SIMULATION FOR AUTONOMOUS SYSTEMS (MESAS).

V letošním roce se MESAS 2023 konal 17. – 19. 10. 2023 v prostorech univerzity v Palermu na Sicílii. Organizačně její průběh z velké části zabezpečuje tým plukovníka doc. Ing. Jana Mazala, Ph.D. z Katedry vojenské robotiky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Jako vedoucí jednotlivých odborných sekcí konference a prezentující výsledků svých vědeckých prací se jí pak účastnilo celkem 8 akademických pracovníků FVL a FVT UO. Jednotlivé výstupy účastníků konference představili vědeckovýzkumné výsledky a úsilí řady vzdělávacích a výzkumných institucí v oblasti automatizace, simulace bojové činnosti a robotiky a vhodně naznačili i její budoucí vývoj. Výstupem konference je sborník přijatých článků, indexovaný ve vědeckých databázích SCOPUS a WEB OF SCIENCE. Příští ročník konference MESAS 2024 se bude konat ve městě Chania na Krétě.

Autor: Jan Nohel, Dana Křišťálová