Právě si prohlížíte Workshop Zpravodajské zabezpečení AČR 2023

Workshop Zpravodajské zabezpečení AČR 2023

Ve dnech 31. září až 2. listopadu uspořádala Katedra zpravodajského zabezpečení (K-111) workshop Zpravodajské zabezpečení Armády České republiky 2023. Stejně jako v minulých letech se workshop těšil velké přízni odborníků vojenské praxe z taktické, operační i strategické úrovně velení a řízení Armády České republiky (AČR), přítomni byli rovněž zástupci Vojenského zpravodajství a Vojenské policie, stejně jako akademičtí pracovníci Univerzity obrany a studenti vojenských specializací Zpravodajské zabezpečení AČR, Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů. Uspořádání workshopu bylo podpořeno českým obranným průmyslem, zastoupenými subjekty byly ERA a. s. a URC Systems, spol. s r.o. 

Smyslem workshopu bylo nejenom seznámit zúčastněné s aktuální situací v oblasti zpravodajského zabezpečení AČR, ale rovněž i posílit vzájemnou spolupráci mezi akademickou obcí a vojenskou praxí. Úvodní slovo k více jak 110 účastníkům měl děkan Fakulty vojenského leadershipu (FVL), plk. gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D., následován vedoucím K-111, plk. gšt. Ing. Petrem Hlaviznou, Ph.D., který workshop řídil.

V letošním roce byl částečně upraven formát workshopu, kdy mimo společné části byly odborné diskuse vedeny rovněž ve třech samostatných sekcích, odpovídajících odbornému zaměření akademických pracovníků K-111. Jednalo se o sekci zpravodajství (INT) řízenou pplk. Mgr. Radovanem Vašíčkem, sekci zpravodajství, sledování a průzkumu (ISR) řízenou zástupcem vedoucího K-111 pplk. Ing. Karlem Michenkou, Ph.D. a sekci elektronického boje (EW) řízenou vedoucím K-111. Ve společné části byla představena a diskutována témata vzdělávání v oblastech zpravodajského zabezpečení AČR, výzvy spojené se zajištěním akreditovaného a neakreditovaného vzdělávání realizovaného K-111 a mezinárodní studentská výcviková aktivita Agile Cub 2023, organizovaná K-111. Práce v sekcích byla zaměřena na problematiku INT, ISR a EW v kontextu aktuálních potřeb AČR a výzev ve vazbě k charakteru bojového a operačního prostředí blízké budoucnosti.

Značným přínosem byla pro všechny zúčastněné možnost nejenom sdílet aktuální poznatky a informace z prostředí AČR a Severoatlantické aliance, ale i možnost vést formální či méně formální diskuse k řešené problematice. „Bez právě takových akcí, jako je tento workshop, lze jen velmi obtížně rozvíjet témata s mezioborovým přesahem. Snahou katedry je vytvořit možnost pro vzájemnou, širokospektrální výměnu znalostí a zkušeností, bez níž nelze uspět nejenom ve vojenské praxi, ale ani na poli vzdělávání. Pevně věřím, že nový formát workshopu umožnil otevřeně a věcně diskutovat o schopnostech a výzvách jednotlivých oblastí zpravodajského zabezpečení AČR, které nejenom před armádou, ozbrojenými silami, ale i Českou republikou v současnosti stojí,“ uvedl vedoucí Katedry zpravodajského zabezpečení.

Autor: K-111