Právě si prohlížíte Stáž ženistů

Stáž ženistů

Podobně, jako se na fotografii před studenty 4. ročníku se specializací Velitel ženijních jednotek rozevírá most nůžkové konstrukce, otevřely se jim i nové znalosti a pohledy související s ženijními pracemi během odborných stáží, kterých se účastnili v termínu 15. ledna až 1. února u 151. a 152. ženijního praporu. S každým praporem se studenti seznamovali 14 dnů, během nichž se také zapojili se do prací vybraných jednotek. Zároveň si vyzkoušeli samotnou činnost v řízení a koordinaci družstev nebo čet.

U 151. ženijního praporu byla stáž primárně zaměřena na plánování a organizaci výcviku rot bojové ženijní podpory, avšak studenti získali také cenné zkušenosti z ženijní speciální roty, velitelské roty a roty logistiky. Zvláštní zmínku zasluhuje praxe, kdy se studenti účastnili nácviku trhacích prací s cvičnou ženijní municí ve vojenském prostoru Boletice na Knížecím stolci, jejímž cílem bylo zničení rozhledny. Druhý den mohli studenti zpětně porovnat svou činnost s práci ženijních jednotek 1. a 2. rbžp, které již manipulovaly s ostrou ženijní municí. Zkušenosti získali také během prací spojených s provozem mostních automobilů, zřizováním průchodů v minových polích, samotným zřizováním minových polí minovým vrhačem a dalšími úkoly. Nechybělo ani představení činnosti štábu a štábní práce. Neméně důležitým přínosem je získání kontaktů a informací pro budoucí diplomové práce nebo studentskou tvůrčí činnost.

U 152. ženijního praporu byli studenti po příjezdu do posádky Bechyně přivítáni velitelem a náčelníkem štábu. Během diskuze měli možnost pokládat otázky týkající se praktického života u útvaru a současně vyslechnout rady zkušených důstojníků. V průběhu dalších zaměstnání měli studenti příležitost naslouchat zkušenostem a doporučením svých předchůdců, studentů UO, kteří nedávno nastoupili k 15. žp do Bechyně. Společně s příslušníky pontonové roty absolvovali půldenní zaměstnání boje z blízka, dále během parkového dne měli možnost se blíže seznámit s ženijní technikou. Své praktické dovednosti pak rozšířili při výměně kola na vozidle Tatra T-815. V posledním týdnu stáže byl program zaměřen na problematiku improvizovaných výbušných zařízení a procvičování činnosti při nalezení nevybuchlé munice. Pro lepší pochopení obtížnosti a rozsahu tohoto úkolu, nejen pro expertní EOD pyrotechniky, ale také pro řadové vojáky během patrolování, navštívili studenti sbírku Centra technické a informační podpory, kde je umístěna unikátní výstava tuzemských i zahraničních exemplářů ženijní munice, protitankových a protipěchotních min až po řízené protitankové rakety. V průběhu dalších dnů procvičovali zjišťování velikosti podezřelých předmětů na větší vzdálenosti pomocí dílcového pravidla, taktické činnosti jako reakce na nalezené výbušné zařízení a podávání hlášení při nalezení výbušných předmětů.

Jedna ze studentek popsala průběh stáže takto: „Během stáže u 15. žp jsme se aktivně účastnili mnoha cvičení, která nám poskytla cenné zkušenosti pro naše profesní životy. Získali jsme také mnoho informací pro naše budoucí diplomové práce. Nejzajímavější zaměstnání, které jsme zažili s 151. žpr, bylo bezesporu trhání a ničení rozhledny. Měli jsme možnost aktivně se účastnit nácviku tohoto úkolu a následující den jsme sledovali organizované ničení rozhledny. Nejlepší zážitky u 152. žpr zahrnovaly boj z blízka, během něhož jsme cvičili s pontonovou rotou ve sněhu, a samozřejmě střelby v posledním týdnu stáže. Do budoucna se těším na budoucí spoluprací s 15. ženijním plukem, hlavně na cvičení LABE.“

Další ze studentů doplňuje: „Během jednoho měsíce jsme měli možnost poznat fungování 151. a 152. ženijního praporu a účastnit se jejich cvičení. Pozorovali jsme nácviky jejich činností a sami se některých z nich také zúčastnili. Nejvíce se mi líbila praktická zaměstnání, kde jsme mohli pozorovat bývalé studenty Univerzity obrany, nyní již poručíky, jak velí svým četám. Všichni jsme byli rádi za možnost zúčastnit se střeleckého výcviku, a také za možnost vidět způsob jeho provedení. Nejužitečnější pro mě byla možnost vidět každodenní práci velitelů čet jednotlivých rot a díky tomu jsem mohl tyto jednotky více poznat.“

Autoři: Martin Sedláček, Jan Gédra a Natálie Hanáková