Právě si prohlížíte Kurz projektového řízení pro manažery/manažerky projektů

Kurz projektového řízení pro manažery/manažerky projektů

V průběhu ledna až března proběhl ve třech týdenních cyklech v nově zrekonstruované speciální učebně K185 již 12. ročník kurzu zaměřeného na projektové řízení, který úspěšně absolvovalo 6 příslušníků resortu. Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. je seznámil s agilním přístupem k řízení projektů a jeho aplikací, marketingem projektu, týmovým využitím softwarové podpory MS Project (např. sdílení dat na SharePoint).

Jeden ze tří týdnů byl věnován tolik důležitým měkkým kompetencím, prezentovaným paní doc. PhDr. Ivanou Nekvapilovou, Ph.D. V závěrečném týdnu pak účastníci kurzu společně vypracovali dokumentaci projektu na téma IDET 2023, kterou průběžně obhajovali. Na tomto projektu si vyzkoušeli týmové i projektové role a práci v týmu, které byly podmínkou pro úspěšné splnění požadavků na tvorbu dokumentace. Účastníci kurzu prokázali schopnost práce v týmu a uspěli i v projektových a týmových rolích. Na závěr účastníci kurzu absolvovali modelovou zkoušku v souladu s hodnotícím standardem Národní soustavy kvalifikací. Zkouška prokázala připravenost účastníků kurzu k případnému složení zkoušky u autorizované osoby. V závěru kurzu účastníci kurzu přednesli konstruktivní návrhy pro další zvýšení úrovně kvality kurzu, které budou zapracovány do kurzu v roce 2024.

Kurzy projektového řízení pro příslušníky Ministerstva obrany jsou na Fakultě vojenského leadershipu realizovány již 12 let. Gestor kurzů, Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany jejich vytvoření a realizaci iniciovala před třinácti lety. Realizátorem kurzů je Katedra řízení zdrojů, která pro potřeby resortu připravuje a realizuje dva kurzy projektového řízení (dvoutýdenní Administrátor projektu a třítýdenní Manažer projektu). Kurz Manažer/manažerka projektu je realizován v souladu s kvalifikačním standardem dle Národní soustavy kvalifikací, povolání Manažer projektu (kód: 63-007-R). Kurz navazuje na kurz Administrátor projektu realizovaný vždy v září předchozího roku.

Autor: Aleš Olejníček