Právě si prohlížíte Workshop Ústavu zpravodajských studií a akademických pracovišť

Workshop Ústavu zpravodajských studií a akademických pracovišť

Jednou z nosných forem aktivit Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany by měla být spolupráce s akademickými pracovišti v České republice, které se ve své vzdělávací a především tvůrčí činností věnují oblasti zpravodajské práce a hodnocením vývoje bezpečnostní situace ve vybraných regionech.

V souladu s tímto záměrem proběhl dne 9. listopadu workshop vybraných institucí, který vytvořil platformu pro odbornou diskuzi a nalézání vhodných možností a způsobů vzájemné spolupráce. Workshopu se zúčastnili představitelé Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Policejní akademie České republiky. Za aplikační sféru byl přítomen zástupce Vojenského zpravodajství, který představil hlavní trendy multidoménového válčení, které bude klást nepoměrně vyšší nároky na zabezpečování zpravodajských informací, než tomu bylo a je v dosud poznaných konfliktech různého charakteru a intenzity. Pro reflexi těchto požadavků bude nezbytný multidisciplinární přístup akademických a vědecko-výzkumných institucí, jelikož žádná z nich nemá v současnosti dostatečné schopnosti pro samostatnou tvůrčí činnost, která by předkládala komplexní řešení vzájemně provázaných problémů současného a budoucího válčiště.

V rámci setkání byl diskutován potenciál pracovišť pro řešení výzkumných úkolů, v rámci vzdělávací činnosti se zvláštním zřetelem k bezpečnostním a strategických studiím, možnosti stáží studentů bezpečnostních studijních programů a pořádání přednášek a tematických seminářů pro odbornou veřejnost.

Autor: Libor Kutěj