Právě si prohlížíte Řídící letového provozu se připravovali na Slovensku

Řídící letového provozu se připravovali na Slovensku

Studenti pátého ročníku specializace Řízení letového provozu absolvovali v termínu 30. ledna až 10. února druhou etapu mezinárodní stáže „BASIC ATC PROCEDURE COURSE II“. Pružně tak navázali na stejnojmenný kurz, kterým prošli loni v září na Akademii ozbrojených sil M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši v tamním Simulačním centru.

Cílem stáže bylo především zdokonalit nabyté zkušenosti z předešlé etapy kurzu a dále v praxi zhodnotit znalosti získané studiem. Studenti proto opět dostali možnost absolvovat výcvik v syntetickém prostředí, kde si procvičili základy poskytování věžových, přibližovacích a oblastních služeb řízení letového provozu. Simulované prostředí Výcvikové organizace pro řídící letového provozu je jediné svého druhu v podmínkách Slovenské republiky a využívá se pro základní výcvik všech vojenských řídících letového provozu v Ozbrojených silách Slovenské republiky. Díky dlouhodobé mezinárodní spolupráci Katedry letectva pod vedením plukovníka gšt. Miloslava Bauera je tento simulátor dostupný i pro studenty leteckých specializací Univerzity obrany.

V rámci bilaterární dohody mezi MO ČR a AČR byly během kurzu řešeny výzkumné úlohy a testování, které si klade za cíl vyvinout a ověřit metody pro výběr a výcvik vojenského personálu v situacích extrémní zátěže. Realizace tohoto projektu se ujalo Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu – CASRI. Samotnými testovanými pak nemohl být nikdo jiný, než naši studenti. Byla provedena série cvičení v simulovaném prostředí přesného přibližovacího radaru (PAR) a přibližovací služby řízení (APP). Prostřednictvím speciálního vybavení a techniky byly u studentů monitorovány následující veličiny: periferní průtok krve, puls, svalové napětí na levém a pravém trapézovém svalu, kožně-galvanický odpor, periferní teplota, dechová frekvence a poměr břišního a hrudního dýchání. Výsledky z uvedeného testování poslouží ke zvýšení efektivnosti výkonu při zachování požadované míry bezpečnosti poskytování služeb řízení letového provozu. K náročnosti samotného testování uvedl student pátého ročníku rotmistr Jiří Kouřil následující: „Letové mise pro mě nebyly nijak zvlášť stresující, a to díky solidní teoretické přípravě získané studiem. Nicméně testovací aparatura způsobovala určitý diskomfort, díky kterému jsem se necítil příliš pohodlně, což se mohlo určitým způsobem projevit na mé výkonnosti.“.

Kromě náročného výcviku na simulátoru dostali studenti i možnost poznat místní okolí regionu Liptov, nebo se zúčastnit individuálních sportovních aktivit. „S kolegy jsme se rozhodli pro sjezdové lyžování. Navštívili jsme horské středisko Jasná v Nízkých Tatrách. Počasí nám však příliš nepřálo, ale i tak jsme si lyžovačku užili,“ dodal rotmistr Kouřil.

Stáž samotná pak tvoří klíčovou finální fázi teoretické přípravy vojenských řídicích letového provozu v rámci jejich studia na UNOB. Po absolvování posledního semestru, státních závěrečných zkoušek a obhajobě diplomových prací je čeká ještě pokračovací kurz v CANI – Czech Air Navigation Institute. Po jeho úspěšném dokončení pak zaujmou své pozice na útvarech, a bude tak završena jejich kýžená cesta k řízení letového provozu v živém prostředí.

Autor: rotmistr Jakub Horníček, foto: weblm.aos.sk