Právě si prohlížíte Kartografkou v polních podmínkách

Kartografkou v polních podmínkách

Jak lze využít své odborné zaměření a předpoklady přímo v terénu? Jednu z možností si v rámci své zápočtové práce předmětu Příprava v poli vyzkoušela studentka druhého ročníku des. Kateřina Blažková. Jejím úkolem bylo představit problematiku tzv. plastických stolů a na základě dostupných teoretických informací posléze vytvořit svůj vlastní plastický stůl vybraného reálného prostoru.

K čemu všemu může takový plastický stůl sloužit? Jiří Černý ve své publikaci uvádí: „Může to být pomůcka k vydání bojového rozkazu. Umožňuje velitelům jednotek a i vyšším štábům co nejjednodušší zorientování se v daném prostoru, co nejrychlejší vštípení potřebných informací ke splnění stanoveného úkolu ve vytvořených terénních podmínkách, objasnění úkolu podřízeným a provedení nácviku činnosti s podřízenými.“

Při jeho přípravě se zužitkují nejen odborné předpoklady k věrnému vykreslení reliéfu, vegetace či cestní sítě, ale i schopnost důkladné organizace jednotlivých fází přípravy a improvizace při volbě vhodných konstrukčních materiálů. Jestli se výsledná podoba zdařila, to můžete sami posoudit na přiložených fotografiích. Výsledný stůl byl doplněn o analýzu konkrétní bojové situace včetně pozic nepřítele a plánu operace vlastních vojsk v daném prostoru.

A jaký závěr si z této zajímavé přípravy odnáší sama autorka plastického stolu desátnice Blažková? „Obecně bych doporučila si v prvním kroku tvorby objasnit účel a podstatu plastického stolu, k čemu má sloužit. Dle toho bych zvolila jeho velikost a úroveň propracování. Poté bych rozdělila úkoly svým podřízeným. Nakonec je potřeba na zhotoveném plastickém stole strávit co nejvíce času (pro jeho zapamatování), aby měla jeho tvorba cenu.“

Petr Kolář, Kateřina Blažková