Právě si prohlížíte Ukázka techniky a zásob využitelných při řešení krizových situací

Ukázka techniky a zásob využitelných při řešení krizových situací

Jak funguje výdej pohotovostních zásob v krizových situacích jako jsou např. živelní pohromy? Jakým způsobem funguje spolupráce Správy státních hmotných rezerv (SSHR) s Armádou České republiky? Kdy přijedou vojáci i s vojenskou technickou a pracovníci SSHR je směřují, kam je nutné požadovaný materiál dopravit? To je jen výběr otázek, na které dostali odpověď studenti 5. ročníku specializace Vojenská logistika a Vojenská doprava při návštěvě pobočky Sázava, které spadá pod SSHR.

V rámci odborné přednášky vedoucího pobočky Sázava inženýra Miroslava Beneše byli studenti seznámeni s hlavními úkoly SSHR. Informace se týkaly zejména toho, jaké hlavní úkoly pobočka Sázava plní v oblasti nouzového hospodářství ve prospěch SSHR, jak je zabezpečováno ochraňování areálu a pohotovostních zásob vytvořených pro potřeby ministerstva dopravy, ministerstva průmyslu a obchodu nebo ministerstva zemědělství. Dále jim byly představeny úkoly v oblasti vývozu pohotovostních zásob při řešení krizových situací a jejich výdej pro potřeby integrovaného záchranného systému při vzniku mimořádné události.  

Následně studenti navštívili sklady, kde jsou zásoby uloženy. Jeden ze studentů vojenské specializace Vojenská doprava rotný Radek Pohanka po návštěvě skladu uvedl: „Jsem velmi rád, že jsem si mohl prohlédnout techniku a zásoby, zejména pak cisterny na vodu, zdvihací zařízení HYRA, vibrační a nárazová beranidla, elektrocentrály, kontejnery a další zařízení pro řešení krizových situací, protože se této problematiku věnuji v rámci zpracování mé diplomové práce“.

Při prohlídce skladu inženýr Beneš studentům uvedl: „Ve skladech máme k dispozici i vyprošťovací tanky, které lze využít například při haváriích na železnici. Naše středisko je dokonce schopné ve výjimečných případech vyslat nejen stroje a zařízení, ale i naše zaměstnance, kteří jsou pro obsluhu moderní složitější techniky proškoleni“.

Hlavním účelem zaměstnání bylo ukázat studentům zásoby, které SSHR ochraňuje. Velký dík patří nejen vedení SSHR, která umožnila realizaci tohoto zaměstnání, ale zejména Ing. Miroslavu Benešovi a pracovníkům pobočky, kteří studentům poskytli odborný výklad a ukázku.

Autor: Hana Malachová