Právě si prohlížíte Toxikolog Ondřej Soukup jmenován profesorem
Předání jmenovacího dekteru profesora Univerzity obrany , MO Na Valech, Praha 28. 8. 2023 doc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D. Foto Jan Schejbal www.jan-schejbal.cz

Toxikolog Ondřej Soukup jmenován profesorem

V pondělí 28. srpna dopoledne předala ministryně obrany Jana Černochová ve Vojenském salonku Ministerstva obrany ČR jmenovací dekret profesoru PharmDr. Ondřeji Soukupovi Ph.D., akademickému pracovníkovi Katedry toxikologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, kterého prezident republiky Petr Pavel jmenoval na návrh Vědecké rady Univerzity obrany profesorem pro obor Toxikologie.

Ondřej Soukup je uznávaným odborníkem v oblasti toxikologie. Po absolvování magisterského studia na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové dokončil v roce 2011 doktorské studium na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, kde působí do současné doby a kde se v roce 2018 habilitoval v oboru toxikologie. Od roku 2018 je současně vedoucím Centra biomedicínského výzkumu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Slavnostního aktu předání jmenovacího dekretu se zúčastnili představitelé Ministerstva obrany, zástupci Univerzity obrany a rodina nově jmenovaného profesora.

Zájem o vědu a výzkum Ondřej Soukup projevil již během magisterského studia, diplomovou práci vykonal během pětiměsíční stáže na švédské Sahlgerenska Academy v Goteborgu. Zaměřil se v ní na muskarinové cholinergní receptory a jejich fyziologický význam v močovém měchýři a slinné žláze. Po příchodu do nově vzniklého Centra biomedicínského výzkumu FNHK započal se studiem cytotoxického působení látek, predikce prostupů přes hematoencefalickou bariéru a celkově vývojem potenciálních léčiv pro Alzheimerovu nemoc. V této oblasti se zaměřil především na in vitro metodiky hodnocení účinnosti, bezpečnosti a dostupnosti potenciálních léčiv, ale podílel se i na jiných fázích vývoje nových léčiv, jako je např. in vivo fáze. Této tématice se se svým týmem věnuje doposud spolu s vývojem jiných in vitro enzymatických či receptorových metodik využitelných i v rámci vývoje nových antidot proti otravám organofosforovými inhibitory, Alzheimerově nemoci či jiným nemocem. Ve své práci využívá mj. zkušenosti ze zahraničních pracovišť, například z University of Oslo, University of Vienna, University of Goteborg a mnoha dalších.

Předání jmenovacího dekteru profesora Univerzity obrany , MO Na Valech, Praha 28. 8. 2023 MO ČR Jana Černochová doc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D. Foto Jan Schejbal www.jan-schejbal.cz

Získané výsledky publikoval profesor Soukup v uznávaných odborných impaktovaných periodicích. Je rovněž řešitelem či spoluřešitelem mnoha vědeckých projektů či grantů jak na národní (AZV, GAČR, TAČR, OP VVV), tak mezinárodní úrovni, které se zabývají jak tématikou vojenskou (oximové reaktivátory) tak tématiku civilní (Alzheimerova choroba) z pohledu vývoje nových léčiv.

Autor: Viktor Sliva, foto: FB MO