Právě si prohlížíte Univerzita obrany na výstavě FFE přispívá k naší budoucí bezpečnosti

Univerzita obrany na výstavě FFE přispívá k naší budoucí bezpečnosti

Univerzita obrany jako platforma pro spolupráci armády s výzkumnými institucemi a soukromým sektorem se aktivně účastní výstavy Future Forces Exhibition (FFE), která od středy 19. do pátku 21. října probíhá ve výstavním areálu v pražských Letňanech. K hlavním tématům mezinárodní akce, v jejímž rámci se souběžně koná řada odborných konferencí, panelů, workshopů a oficiálních zasedání pracovních skupin NATO, patří využívání nových přelomových technologií, modernizace ozbrojených sil AČR a připravenost na konvenční i nekonvenční hrozby.

V rámci FFE pořádá Univerzita obrany soutěž nazvanou KYBERNOID 22 pro středoškolské týmy, které mohou prokázat své znalosti, dovednosti i šikovnost v oboru konstrukce a ovládání autonomních robotů. „Z šedesáti obeslaných středních škol očekáváme účast osmi týmů. Úkolem jimi naprogramovaných robotů bude zcela samostatně a bez vnějších zásahů najít cestu z bludiště polygonu,“ popisuje náplň soutěže majorka Dana Křišťálová z Katedry vojenské robotiky FVT. Programátorské klání proběhne ve čtvrtek dopoledne pod záštitou rektorky – velitelky Univerzity obrany brig. gen. Zuzany Kročové, děkana Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany plukovníka Vlastimila Neumanna a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.    

Ve čtvrtek a v pátek se uskuteční dvoudenní konference MESAS’22 – Modelování a simulace pro autonomní systémy, v jejímž rámci se setkají odborníci z oblastí vojenství, akademické sféry a průmyslu s cílem mezioborové a multidisciplinární výměny znalostí modelování, simulace a robotiky. Akce je pořádaná Centrem excelence NATO pro modelování a simulaci pod vedením plukovníka gšt. Jana Mazala, vedoucího Katedry vojenské robotiky UO.

Již dnes začala v sekci ASCEA za účasti prorektora UO pro vzdělávání a záležitosti studentů plukovníka Petra Hrůzy Future of Cyber Conference – Future Cyber Defence – třídenní série bezpečnostních panelových diskusí, workshopů, Live Hacking Show a dalších profesionálně zaměřených akcí, které umožní setkání odborníků a zástupců z veřejného sektoru, bezpečnostních a ozbrojených složek za účelem projednání klíčových problémů současných i budoucích hrozeb a trendy v informačních technologiích, kybernetické bezpečnosti a obraně.

Účast na výstavě Future Forces a v odborných panelech Future Forces Forum je pro návštěvníky a posluchače na základě online registrace zdarma, zájemci z Univerzity obrany mohou využít vstup na základě svého průkazu.

Autor: Viktor Sliva, foto: čet. Michal Červený