Právě si prohlížíte Seminář Moderní komunikace II. – Bezpečnost v privátních 5G sítích

Seminář Moderní komunikace II. – Bezpečnost v privátních 5G sítích

Univerzita obrany – Skupina komunikačních technologií se aktivně zapojila do odborného semináře Moderní komunikace – Bezpečnost v privátních 5G sítích, který ve středu 22. listopadu 2023 v prostorách hotelu International uspořádala společnost ATS-TELCOM PRAHA a. s. Vojenská vysoká škola má k problematice 5G sítí bezprostřední vztah, v jejích objektech byla nedávno do zkušebního provozu uvedena Privátní kampusová síť, která slouží akademickým pracovníkům, studentům a příslušníkům Univerzity obrany ke studijním a vědeckým účelům. Tato síť bude zároveň k dispozici i dalším složkám MO a Armády ČR.

„Z tohoto polygonu, z tohoto testování vystoupí řada dat, která budou potřebná pro naše další rozhodování o budování a realizaci těchto systémů pro potřeby Armády České republiky a obrany země,“ uvedl v úvodu semináře plukovník gšt. Zdeněk Rýpar, který zastoupil nepřítomného ředitele Sekce komunikačních a informačních systémů MO brigádního generála Petra Šnajdárka. Plukovník Rýpar informoval také o závěrech nedávného velitelského shromáždění, mezi něž patří i požadavek, aby komunikační systém řízení a velení byl spolehlivý, redundantní a zajišťoval vysokou bezpečnost.

Hlavním cílem zřízení a provozu kampusové sítě v objektech UO je ověřit přínos 5G technologie pro různé aplikace využívající bezdrátovou technologii. Prvními „use case“, které budou tuto síť využívat jsou bezpilotní létající a bezosádkové pozemní systémy, a to se zaměřením na různé oblasti, jakými jsou autonomie, sběr dat pro rozhodování, určování polohy apod. O fungování nainstalovaného systému se během odpolední ukázky účastníci semináře přesvědčili v areálu Kasáren Šumavská.   

V průběhu vlastního dopoledního semináře hovořili o problematice bezpečnosti 5G sítí zástupci dodavatelských firem ATS-TELCOM PRAHA a. s., T-mobile a Ericsson, o připravovaných projektech v rámci 5G sítí na Univerzitě obrany informovali plukovník gšt. Josef Bajer a majorka Markéta Vršecká. „Už v tomto semestru budou studenti Katedry letecké techniky zpracovávat diplomové práce v souvislosti s 5G sítí. Budou tuto technologii prověřovat a testovat především na dronech a na autonomních zařízeních, současně budou zkoumat i její bezpečnost,“ hodnotí přínos sítě majorka Vršecká, která má na jejím zřízení významný podíl. Dále bylo pplk. Radimem Bloudíčkem představeno plánované testování aplikací 5G technologií v systémech dočasně budovaných letišť, která se v souvislosti s aktuálním vývojem bezpečnostní situace dostávají více do popředí. Svou vizi potenciálního uplatnění 5G technologií představil také plukovník gšt. MUDr. Václav Masopust z Ústřední vojenské nemocnice, který poukazoval na její možný velký význam v telemedicíně a zejména pak v telechirurgii. Pro tyto kritické aplikace musí být ovšem nejprve důkladně prověřena jejich spolehlivost a bezpečnost.

Autor: Viktor Sliva