Právě si prohlížíte Studentská věda na FVT

Studentská věda na FVT

V pořadí 20. Vědecká konference studentů FVT vyvrcholila v pondělí vyhlášením výsledků soutěže Studentská tvůrčí činnost. Slavnostní ceremoniál proběhl v Síni vědecké rady. „Jsem rád, že vědecká konference má hojnou účast a má svou tradici. Některé účastníky zde vidím opakovaně, ve své práci pokračují a věřím, že by dále mohli pokračovat i v doktorském studiu,“ uvedl při zahájení děkan plukovník Vlastimil Neumann.

V první ze čtyř vyhlášených kategorií s názvem „Pozemní vojenská technika, zbraně a munice, Materiálové inženýrství“ zvítězil bakalář Bui Thanh Phan s prací na téma Modeling of diffusion in vacuum drying of propellants. „Práce se zabývala teoretickým rozvojem přístupu k tomu, jak lze posuzovat možnost zkrácení technologie výroby pevných pohonných hmot,“ shrnul podstatu práce její vedoucí prof. Ing. Vladimír Horák, CSc. Autor bakalář Bui Thanh Phan popsal výsledek svého bádání: „Je to matematický model, který dokáže predikovat, jak se propelant suší ve vakuu při různých teplotách.“

Vítěz druhé kategorie rotmistr Tomáš Dražan reagoval na současný rozvoj aditivních technologií prací Characterization of the properties of metals produced by 3D printing – Design of printing parameters. „Pozoroval jsem defekty na povrchu vzorků, jak kvalitní byla koheze jednotlivých vrstev a zároveň, jestli by díl vytištěný s určitým nastavením bylo možné postprocesingem dále zpracovat,“ shrnul svůj výzkum rotmistr Dražan. Význam jeho práce podtrhuje fakt, že prostřednictvím technologie „extruze materiálů“ a „vstřikování kovů“ by mohlo probíhat až 60 % aditivní výroby pro ozbrojené síly.

Vítězem třetí kategorie s názvem Elektronika, Radiolokace, Komunikační a informační systémy se stal rotný Daniel Popelář s prací Data Mining from Social Networks I: Extraction and Analysis of Data from Social Network Profiles (Facebook and VKontakte), ve čtvrté kategorii Vojenská geografie a meteorologie, Ženijní technologie se o první místo podělili rotný Petr Malý (Využití 3D tisku ve vojenské geografii) a bakalářka Lenka Roučková (Porovnání grafického zaplnění obsahu TM).

Autor: Viktor Sliva, foto: autor a Otakar Petříček