Právě si prohlížíte Spojil v symbióze lékařský plášť a vojenskou uniformu. Jiří Kassa získal titul doctor honoris causa

Spojil v symbióze lékařský plášť a vojenskou uniformu. Jiří Kassa získal titul doctor honoris causa

„Bylo to šťastné rozhodnutí, kterého jsem ani jeden den svého působení na katedře nelitoval,“ ohlédl se profesor Jiří Kassa za svým rozhodnutím zvolit pro svou profesní kariéru obor vojenské toxikologie. Právě v něm dosáhl jak na poli vědeckém, tak pedagogickém výrazných úspěchů. Působil 35 let jako voják z povolání a instituce, s níž svázal svou akademickou dráhu, jeho významný přínos ocenila. Ve čtvrtek 16. května profesoru Kassovi udělila rektorka-velitelka UO brigádní generálka Zuzana Kročová čestný vědecký titul doctor honoris causa.

Jiří Kassa zahájil v roce 1975 studium všeobecného lékařství na LF UK na Vojenském lékařském a doškolovacím ústavu J. E. Purkyně v Hradci Králové. Již během studia se zajímal o vědeckou práci. Po krátké lékařské praxi se v roce 1985 k vědecké práci vrátil a působil v institucích, na něž dnes navazuje Vojenská lékařská fakulta UO. V letech 2003 – 2013 působil profesor Kassa jako vedoucí Katedry toxikologie. Byl řešitelem řady výzkumných projektů, výsledky svého bádání zveřejnil ve třech stovkách původních prací, je stále činný v odborných orgánech v rámci AČR i NATO. Jeho pedagogická činnost zahrnuje přednášky z oboru toxikologie a medicíny katastrof se zaměřením na toxikologii bojových chemických látek.

Profesor Kassa byl v letech 2005 – 2020 nepřetržitě předsedou akademického senátu UO. Je členem vědeckých rad UO a VLF a také členem Etické komise UO. Působí v oborových radách doktorských studijních programů na řadě dalších univerzit.

Ve slibu, předepsaném akademickými zvyky, se profesor Kassa mimo jiné zavázal, že bude pokračovat ve svém dosavadním uznávaném díle, rozvíjet oblasti svého působení v oboru toxikologie a jejich poznání a pravdy bude šířit na poli univerzitním, obecně vzdělávacím a veřejném. Po složení slibu převzal z rukou rektorky-velitelky diplom, dokládající udělení titulu doctor honoris causa.

Autor: Viktor Sliva