Právě si prohlížíte Slavnostní vyřazení studentů Univerzity obrany

Slavnostní vyřazení studentů Univerzity obrany

Absolventi brněnských fakult Univerzity obrany se letos se svou alma mater rozloučí během slavnostního vyřazení, které proběhne 27. července na Náměstí Svobody. Své studium vyhozením vojenské čepice do vzduchu symbolicky zakončí téměř dvě stovky absolventů za přítomnosti služebně mladších kolegů z třetího a čtvrtého ročníku. Celý ceremoniál bude zahájen v 8:30 hod. přeletem bojových vrtulníků. Vyvrcholením programu pak bude akt pasování, který rektorka-velitelka UO brigádní generálka Zuzana Kročová provede za všechny úspěšné studenty prostřednictvím nejlepšího z nich. Před bojovým praporem školy mu na rameno přiloží meč jako unikátní insignii vojenské vysoké školy. Své nové armádní kolegy pak při přeletu pozdraví piloti vojenských stíhaček. Slavnostnímu ceremoniálu budou přihlížet ústavní činitelé, představitelé Ministerstva obrany ČR, zástupci Generálního štábu Armády ČR, státní správy a místní samosprávy, rektoři vysokých škol a zástupci partnerských spolků a veteránských organizací a spolu s nimi i rodiče a přátelé vyřazovaných studentů.

Absolventi Fakulty vojenského zdravotnictví budou slavnostně vyřazeni již v pátek 30. června ve Výukovém centru LF UK v areálu FN Hradec Králové. Slavnostní ceremoniál bude zahájen ve 13 hodin a v jeho průběhu své studium na vojenské vysoké škole postupně zakončí spolu s úspěšnými studenty bakalářských a doktorských programů i více než dvacítka nových vojenských lékařů a farmaceutů. Kromě zástupců vedení Univerzity obrany budou na ceremoniálu přítomni i představitelé rezortu obrany – JUDr. Jaroslav Daněk, ředitel Odboru řízení lidských zdrojů Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany, brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník, ředitel Sekce vojenského zdravotnictví MO a plukovnice Mgr. Lucie Jarešová, hlavní sestra MO.

Autor: Viktor Sliva