Právě si prohlížíte Docent Dobrocký zpřesnil hodnocení výsledků úprav povrchu kovů

Docent Dobrocký zpřesnil hodnocení výsledků úprav povrchu kovů

Přesněji hodnotit výslednou texturu povrchu i rozměry kovových součástí po chemicko-tepelném zpracování umožňuje postup, který vypracoval kapitán docent Ing. David Dobrocký, Ph.D., starší asistent na Katedře strojírenství FVT. Výsledky svého výzkumu shrnul v habilitační práci, na jejímž základě byl jmenován docentem v oboru Materiálové vědy a inženýrství.

„Navrhl jsem koeficient změny stupně přesnosti povrchu IT, který říká, o kolik se tento stupeň zhorší po aplikaci daného difúzního procesu,“ popisuje docent Dobrocký výsledek svého výzkumu a doplňuje jeho přínos pro praxi: „Výrobci to umožní zohlednit změnu velikosti a textury povrchu při stanovení parametrů součásti před chemicko-tepelným zpracováním“. V rámci habilitační práce zkoumal docent Dobrocký změny rozměrů a textury povrchu u několika způsobů chemicko-tepelného zpracování, konkrétně nitridace, karbonitridace a cementace.

Katedra strojírenství rozvíjí bohatou spolupráci s průmyslovými podniky při aplikaci výsledků svého výzkumu. To se týká i koeficientu, navrženého docentem Dobrockým. V praxi jej využívá například Kalírna Vyškov, součást společnosti Böhler, zájem projevil například i modřický výrobce ozubených kol společnost Bondy a výrobce kuličkových šroubů společnost KSK Kuřim.

Kapitán David Dobrocký je zkušeným vědeckopedagogickým pracovníkem Katedry strojírenství FVT a uznávaným odborníkem v oblasti povrchových technologií se zaměřením na hodnocení textury povrchu. Na UO absolvoval magisterské studium v oboru Bojová a speciální vozidla, po krátkém působení u vojsk se v roce 2012 vrátil zpět na Katedru strojírenství jako student doktorského studijního programu a později jako asistent a starší asistent skupiny expertíz vojenské techniky. V této funkci působí dodnes.

Autor: Viktor Sliva