Právě si prohlížíte Radovan Soušek jmenován profesorem

Radovan Soušek jmenován profesorem

Z rukou prezidenta republiky Petra Pavla převzal ve čtvrtek 13. června během slavnostního ceremoniálu ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy spolu s dalšími sedmdesáti čtyřmi osobnostmi jmenovací dekret profesora i doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Vědeckovýzkumná práce profesora Radovana Souška je více než 25 let zaměřena do oblasti krizového řízení z pohledu státu a v dopravě, kde se specializuje zejména na problematiku řešení krizových situací velkého rozsahu a podporu dopravy resortu obrany.

Profesor Soušek je klíčovým řešitelem několika projektů zaměřujících se na problematiku Technické ochrany a obnovy železniční infrastruktury v krizových situacích (za vojenských krizových stavů, včetně modifikace pro nevojenské KS), kterou rozvíjí od dob doktorského studia. 

Je autorem a spoluautorem třinácti knih, mezi nimiž jsou i tituly Dějiny Československého železničního vojska a Nový systém obnovy železniční infrastruktury za krizových stavů.

Radovan Soušek byl členem vědeckých rad (např. Akademie ozbrojených síl M.R. Štefánika v Liptovském Mikuláši) a oborových rad (např. Vojenské stavby – Univerzita obrany).

Inicioval a podílel se na vydání učebnic problematiky krizového řízení (např. Doprava a krizový management) a pěti skript (např. Řízení dopravy v krizových situacích, Management bezpečnosti, Krizové stavy v dopravě). Byl členem komisí státních závěrečných zkoušek včetně Univerzity obrany, kde také působil v komisích v doktorském studiu.

Autor: Viktor Sliva, foto: Hynek Glos