Právě si prohlížíte Další úspěšný absolvent kurzu Komando. Oceněn byl v kostele sv. Cyrila a Metoděje

Další úspěšný absolvent kurzu Komando. Oceněn byl v kostele sv. Cyrila a Metoděje

Počet úspěšných absolventů kurzu Komando z řad studentů Univerzity obrany se blíží desítce. Dalším z nich se stal četař Vladislav Staněk, který byl spolu s ostatními absolventy kurzu, organizovaného Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií Vyškov (VeV-VA), slavnostně vyřazen v pondělí 17. června v prostorách krypty Národního památníku hrdinů Heydrichiády v Resslově ulici v Praze. Odznaky absolventa prestižního armádního kurzu předal zástupce velitele pozemních sil brigádní generál Róbert Dziak. Spolu s odznaky převzali absolventi z rukou velitele 4. brn brigádního generála Jiřího Líbala mince Komando a od náčelníka štábu VeV-VA plukovníka Hynka Pavlačky certifikáty a nášivky Komando.

Není posvátnějšího místa v naší zemi pro převzetí insignií absolventa kurzu Komando. Dějinné souvislosti, symbolika a spojení historického prostoru krypty s dnešním kurzem má svůj historický odkaz pro všechny absolventy kurzu. Právě v prostoru krypty Památníku Heydrichiády položilo své životy sedm parašutistů, a to se slovy: „Nikdy se nevzdáme!“.

Kurz pod vedením příslušníků Úseku přípravy Komando zahájilo dne 13. května 28 příslušníků Armády České republiky a úspěšně ukončilo 13 absolventů – deset ze 43. výsadkového pluku, dva ze 44. lmopr a jeden z Univerzity obrany. Vojenská vysoká škola vyslala do kurzu 3 studenty Fakulty vojenského leadershipu – oboru velitel mechanizovaných a tankových jednotek. Ti plnili úkoly kurzu pod čísly – četař Lukáš Ploch („1“), četař David Frič („2“) četař Vladislav Staněk („4“).

Příslušníci kurzu shodně konstatovali, že zkušenost z tohoto náročného armádního kurzu byla pro všechny přínosná a kurz byl na velice vysoké a profesionální úrovni. Tímto vyjádřením chtějí poděkovat nejenom instruktorům kurzu, kteří je po celou dobu vedli a předávali své zkušenosti, ale i všem účastníkům kurzu.

Zejména v druhé části kurzu v rámci komplexních akcí, kdy byli účastníci prakticky přezkušováni ze všeho, co se do té doby naučili, si všichni zaslouží velkou úctu. Během celého kurzu byl průvodním jevem i vysoký stupeň stresu, kdy byla neustále veškerá činnost bedlivě sledována a hodnocena instruktory. Ke zdárnému průběhu kurzu přispěla i skupina OPFOR, kterou tvořila skupina studentů učební skupiny 14-5MT z Fakulty vojenského leadershipu.

Autor: Milan Podhorec, foto: Ladislav Bezděk a Filip Vilímek