Právě si prohlížíte Přednáška zástupců Satelitního centra České republiky

Přednáška zástupců Satelitního centra České republiky

V měsíci červnu byla pro studenty katedry vojenské geografie a meteorologie realizována odborná přednáška zástupců Satelitního centra České republiky (SATCEN). Cílem přednášky bylo představení náplň práce satelitního centra, dostupná družicová data i možnosti jejich využít pro potřeby resortu obrany, ale i dalších bezpečnostních složek. Studenti se zájmem sledovali interaktivní prezentaci, kterou si příslušníci SATCENu připravili.

Blíže byla popsána práce s obrazovými i radarovými daty a jejich analýza. Představená analytická činnost byla velice zajímavě podána přednášejícím a to i formou zapojení samotných studentů, kdy jejich úkolem bylo najít potřebné informace ze satelitních dat. Atmosféra celé přednášky, byla velice uvolněná a příjemná, studenti si odnesli velmi zajímavé informace, které doplnily znalosti a dovednosti získané v průběhu studia. Studenti byli z přednášky nadšeni a stejně jako návštěva zástupců HZS byla i tato přednáška zajímavým a příjemným zpestřením výuky.

Autorský tým:  studenti 25-5VGM