Právě si prohlížíte Přednáška Rovnost žen a mužů

Přednáška Rovnost žen a mužů

Poslední květnový den – ve středu 31. 5. 2023 se v Síni vědecké rady uskutečnila přednáška na téma Rovné příležitosti, kterou si pro zaměstnance i studenty Univerzity obrany připravila koordinátorka problematiky rovných příležitostí z Ministerstva obrany paní Mgr. Bronislava Jonitová.

Přednáška spadá do plnění aktivit vytyčených v Plánu genderové rovnosti, který Univerzita obrany přijala v minulém roce. Kromě samotného plnění úkolu šlo o příležitost seznámit se s poznatky z této oblasti, např.:

– společenské předsudky a genderové stereotypy

– institucionální zabezpečení rovných příležitostí

– nastavení politiky vlády ČR a EU v oblasti genderové rovnosti

– vnímání a prosazování politiky genderové rovnosti v rámci rezortu MO

– celková kultura organizace se zaměřením na genderově senzitivní komunikaci.

Základním krédem přednášky bylo heslo “Společnost se na ženy a muže nedělí, společnost se z žen a mužů skládá.“

Kromě seznámení s institucionálním zabezpečením a množstvím vydaných opatření k dané problematice poskytla přednášející celou řadu konkrétních příkladů nevhodných stereotypních úsudků či forem komunikace, některé i ve vizuální podobě, často podané velmi vtipným tónem.

Dále svá tvrzení doložila statistickými údaji, některé byly čerpány i přímo z prostředí UO. V současné době se na UO realizuje taktéž šetření zaměřené na mezilidské vztahy a projevy nežádoucího, nevhodného chování v pracovním prostředí, které by mohlo přinést aktuální údaje k dané problematice.

Autor: Pavel Foltin