Právě si prohlížíte Armáda má 24 nových důstojníků Generálního štábu

Armáda má 24 nových důstojníků Generálního štábu

Téměř stovka vyšších důstojníků AČR dnes byla vyřazena z kurzů, v nichž si zvýšila kvalifikaci a připravila se na své působení ve strukturách armádního velení. V zasedací síni Zastupitelstva města Brna jim k absolvování Kurzu Generálního štábu a Kurzu vyšších důstojníků společně poblahopřáli 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Ivo Střecha a jeho slovenský protějšek zástupce náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Peter Babiar.

Oba vysocí armádní představitelé se sešli již v předchozích dnech v rámci komise, před niž s obhajobou své závěrečné práce předstoupilo 24 účastníků 41. Kurzu generálního štábu. Ti všichni své práce úspěšně obhájili, nejlepší z nich dnes převzali za své studijní výsledky ocenění. Prvním z nich byl podplukovník gšt. Ing. David Batěk, druhým pak „domácí“ podplukovník gšt. Petr Hlavizna, zástupce vedoucího Katedry zpravodajského zabezpečení Univerzity obrany. Právě univerzitní Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií je garantem dnes završených kurzů.

Platí to tedy i pro letošní v pořadí třetí Kurz vyšších důstojníků a jeho 70 dnešních  absolventů. Také v tomto případě byla nejlepšímu účastníkovi udělena ocenění náčelníka Generálního štábu a rektorky – velitelky Univerzity obrany. Konkrétně šlo o kapitána Ing. Jakuba Pacinu, staršího důstojníka oddělení správy datových bází Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu.

A protože předchozí dva letošní Kurzy vyšších důstojníků proběhly distančně a bez slavnostního vyřazení, jejich nejlepší absolventi byli oceněni dodatečně v rámci dnešního ceremoniálu. Za KVD1 to byli kapitán MUDr. Petr Stodola, starší lékař úseku zabezpečení výcviku Centra zdravotních služeb AVZ a kapitánka Mgr. Lucie Svatošová Linhartová, vedoucí starší důstojnice odboru plánování Velitelství kybernetických sil a informačních operací. V rámci KVD2 byli oceněni major Bc. Ing. Michal Houšek, náčelník 2. skupiny zabezpečení provozu operačně taktických systémů úseku provozu operačně taktických systémů centra podpory řízení a velení 261. střediska řízení a uvědomování CRC/ARS 26. pluku velení, řízení a průzkumu a major MUDr. Jan Sobek, lékař specialista ortopedického oddělení VN Brno.

Na závěr ceremoniálu 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Ivo Střecha ve svém projevu zdůraznil, že kariérová příprava nedělá odborníka lepším odborníkem tím, že probírá odbornou část, kterou se zabývá na tom kterém pracovišti, ale dělá z něho lepšího odborníka tím, že vnímá celý kontext problematiky, kterou rezort obrany a Armáda České republiky řeší.

Autor: Viktor Sliva, foto: Aleš Mylan