Právě si prohlížíte Praktická příprava dělostřelců

Praktická příprava dělostřelců

Během srpna a září absolvovali studenti 3. ročníku Fakulty vojenského leadershipu modulu Velitel dělostřeleckých jednotek polní přípravu v délce pěti týdnů. Pod záštitou katedry palebné podpory absolvovali teoretická i praktická zaměstnání z odborné přípravy. Dále se zúčastnili exkurzí u vojenských i civilních subjektů kooperujících s dělostřelectvem AČR. Rovněž absolvovali výcvik pod záštitou 13. dělostřeleckého pluku. Cílem polní přípravy, která probíhá dvakrát ročně před začátkem semestru, je osvojení dovedností a praktických návyků potřebných pro kariéru důstojníka dělostřelecké odbornosti.  

První týden byl věnován teorii výpočtů první a druhé HGÚ (hlavní geodetická úloha) a seznámení se s různými dělostřeleckými prostředky. Ve druhém týdnu proběhla exkurze u dvou firem skupiny CSG, a to Excalibur Army a Retia a návštěva vojenských útvarů důležitých pro zabezpečení činnosti dělostřeleckých jednotek. Konkrétně se jednalo o vojenský geografický a hydrometeorologický ústav Dobruška a vojenský opravárenský podnik Jaroměř.

Pro přiblížení zážitků a dojmů z těchto zaměstnání najdete v příloze rozhovor se studenty 3. ročníku – budoucími veliteli dělostřeleckých jednotek. Jmenovitě se jedná o četaře Jakuba Hlaváče, Michala Švehlíka a Štěpána Rumíška, kteří se podělili o své vzpomínky z této části přípravy.

Na první dva týdny bloku polní přípravy navázala ve dnech 12. – 23. září odborná příprava u 13. dělostřeleckého pluku, kterou společně se studenty 3. ročníku absolvovali i studenti 2. a 4. ročníku Fakulty vojenského leadershipu modulu Velitel dělostřeleckých jednotek.

První týden odborné přípravy byl vyčleněn pro absolvování kurzu S.E.R.E. (Survival, Evasion, Resistance, Escape), čemuž odpovídá český ekvivalent přežití, vyhýbání se zajetí, odolávání nátlaku a záchrana. Dva dny probíhala teoretická příprava, kde byli studenti postupně seznamováni s technikami a postupy, jak přežít v zajetí nebo při odloučení od jednotky. Zbylé tři dny probíhala praktická část ve vojenském újezdu Brdy, kde studenti zúročili získané informace z předchozích dnů. Průběh praktické části kurzu byl umocněn nepříznivými meteorologickými podmínkami, což přimělo studenty dokázat rozdělat oheň a vytvořit si určitý tepelný komfort i v mokrém lese.

Studenti si se všemi nástrahami, také díky svému nasazení, poradili. Kurz úspěšně absolvovali všichni studenti. Získali tak platný certifikát kurzu S.E.R.E. úrovně B platný po dobu 4 let. Zejména pro studenty 4. ročníku se jedná o nespornou výhodu v jejich budoucím působení, neboť absolvování tohoto kurzu je jednou ze základních podmínek nasazení v zahraničních operacích.

Druhý týden byl zaměřen na odbornou přípravu u 13. dělostřeleckého pluku. Studenti se seznamovali s jednotlivými činnostmi probíhajícími u dělostřeleckého pluku a dělostřeleckých jednotek. Pod vedením zkušených velitelů si vyzkoušeli náročnou činnost obsluh u 152mm samohybné kanonové houfnice vz. 77 DANA. Zejména studenti 4. ročníků si dále vyzkoušeli vyžádání palby na cíl, včetně činnosti velitelů čet. Měli také možnost pracovat s jednotlivými pozorovacími přístroji dělostřeleckého průzkumu. Všichni studenti se seznámili s činností na místě řízení palby, středisku řízení palby, středisku koordinace palby a místě koordinace palby. Díky této intenzivní odborné přípravě získali studenti další vědomosti a praktické návyky.

Po návratu na Univerzitu obrany proběhlo závěrečné vyhodnocení bloku odborné přípravy s vedoucím katedry plukovníkem gšt. Martinem Blahou. Katedra palebné podpory tak dostala od studentů zpětnou vazbu, díky které může do budoucna dále zlepšovat odbornou přípravu tak, aby byla pro studenty co nejpřínosnější. Studenti všech ročníků zhodnotili odbornou přípravu jako velmi přínosnou nejen pro následující studium, ale i pro jejich budoucí kariéru.

Autoři: studenti pátého ročníku FVL, foto: autoři