Právě si prohlížíte Pracovní jednání s vedením Rady vysokých škol a členy RVVI

Pracovní jednání s vedením Rady vysokých škol a členy RVVI

Ve středu 18. ledna se na Univerzitě obrany uskutečnilo pracovní jednání představitelů vedení UO, děkanů fakult, ředitelů ústavů a center, určených proděkanů fakult, předsedy Akademického senátu, zástupce UO v Předsednictvu RVŠ a právničky s předsedou Rady vysokých škol prof. Milanem Pospíšilem, místopředsedy RVŠ a dvěma členy RVVI doc. Kouřilem a Ing. Holoubkem. Hosty na půdě vojenské vysoké školy uvítal prorektor pro vědeckou a expertní činnost plk. doc. Ing. Jan Bořil, Ph.D.

Za pozvání poděkoval předseda RVŠ prof. Milan Pospíšil, který připomněl, že dlouholetým členem této instituce byla i současná rektorka Univerzity obrany brigádní generálka Zuzana Kročová. V současnosti má RVŠ téměř tři sta členů z řad vyššího managementu škol i akademických pracovníků.  

Hlavním tématem jednání, které proběhlo v Síni vědecké rady, byly otázky spojené s financováním vědeckých projektů od národních poskytovatelů a o možnostech eliminace omezení, která v tomto směru vyplývají pro UO jako státní vysokou školu a organizační jednotku organizační složky státu. Po skončení jednání v Síni vědecké rady se hosté seznámili s některými výsledky tvůrčí činnosti jednotlivých součástí UO.

Autor: Miloš Dyčka a Viktor Sliva