Právě si prohlížíte Plukovník Hanák uzavírá své působení v čele CTVS

Plukovník Hanák uzavírá své působení v čele CTVS

„Že budu učit tělocvik, jsem se rozhodl už v šesté třídě, protože se mi líbilo, jak nás ke sportu vedl náš učitel,“ popisuje plukovník Petr Hanák motiv, který jej přivedl až do funkce ředitele Centra tělesné výchovy na Univerzitě obrany. Po čtrnácti letech v čele této univerzitní součásti končí, odchází do civilu a funkci předává svému nástupci podplukovníku Jiřímu Sekaninovi.

Budoucí vojenský tělocvikář se nedostal na civilní učitelský obor na tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně a dozvěděl se o možnosti studovat na Fakultě tělesné výchovy a sportu obor vojenský, kam byl posléze přijat. Po absolvování školy zahájil svou profesní dráhu jako tělovýchovný náčelník dělostřeleckého pluku karlovarské divize, ve stejné roli vystřídal několik dalších působišť, poté se stal metodikem výkonnostního sportu velitelství 1. armády Západního vojenského okruhu. Tělovýchovným náčelníkem byl také u záchranného pluku ve svých rodných Bučovicích. A pak už začalo akademické působení. Nejprve na tehdejší vojenské akademii v Brně, a poté v sesterské akademii ve Vyškově.

„Když jsem v roce 2000 odcházel z brněnské akademie, při loučení jsem s nadsázkou říkal, že se rád vrátím. Ale jako šéf,“ vzpomíná plukovník Hanák. Jeho záměr se mu po letech podařilo naplnit, když v roce 2008 vyhrál výběrové řízení na místo ředitele nově vzniklého Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany.

Především tři aspekty zmiňuje Petr Hanák při hodnocení svého čtrnáctiletého působení v čele univerzitního centra: „Tělesná výchova a fyzická zdatnost  je vnímána fakultami jako neodmyslitelná  součást vzdělávání studentů, podařilo se nám zmodernizovat infrastrukturu sportovišť, která využíváme, a taky výrazně zlepšit postavení Univerzity obrany v rámci akademického sportu. I u nás teď studuje řada špičkových sportovců.“ Obojí však nepovažuje za úspěch svůj, ale celého vedení centra a školy. Za úkol do budoucna považuje posílení vědecké práce, publikační činnosti a výzkumu.

„Cením si nabídky paní rektorky a budu na centru působit jako civilní akademický pracovník. A u toho také učit,“ říká končící ředitel CTVS Petr Hanák. Bude tak pokračovat v tom, pro co se rozhodl už v průběhu školní docházky.

Autor: Viktor Sliva