Právě si prohlížíte Páté setkání studentů a absolventů specializace Velitel dělostřeleckých jednotek

Páté setkání studentů a absolventů specializace Velitel dělostřeleckých jednotek

Ve dnech 25. až 26. května 2023 studenti 5. ročníku uspořádali již páté tradiční setkání studentů a bývalých absolventů specializace Velitel dělostřeleckých jednotek. Setkání se uskutečnilo v univerzitních prostorách u Brněnské přehrady a předcházelo mu slavnostní pasování studentů 4. ročníku do Cechu kanonýrského.

Na úvod setkání proběhlo představení studentů specializace Velitel dělostřeleckých jednotek s uvedením jejich budoucího zařazení. Poté následovaly prezentace absolventů sloužících na pozicích velitelů čet u 13. dělostřeleckého pluku a minometných baterií a také prezentace velitele dělostřelecké baterie. Prezentace byly zaměřeny na předání získaných zkušeností při nástupu k útvaru, budování nového zázemí, poskytnutí cenných rad do začátku výkonu funkce, rotace zahraničních misí a další velmi potřebné a aktuální informace, nezbytné pro hladký nástup absolventů do vojenské praxe.

Prezentace byly proloženy diskuzemi a dotazy, aby měly pro studenty co největší přínos do budoucího „života v armádě“. Tato část programu byla jádrem celého setkání. Nejde však pouze o předání zkušeností studentům, ale také o zpětnou vazbu Katedře palebné podpory a jejím příslušníkům, díky níž mohou neustále zdokonalovat přípravu studentů. Zmínit je třeba také navázání kontaktů s budoucími veliteli, kteří se s námi budou podílet na denním chodu jednotek. Po ukončení prezentací proběhlo focení příslušníků katedry K-107, hostů, absolventů a studentů 5. ročníku.

Dalším bodem programu byla soutěž o titul „Dělmistr 2023“, které se účastnili všichni přítomní absolventi. Soutěž se skládala z propracovaného a interaktivního dělostřeleckého kvízu s využítím moderních technologií pomocí mobilních zařízení a jejich kooperace
s programy promítanými na hlavní projektory. Do druhé části soutěže se propracovali tři absolventi, jejichž znalosti byly následně prověřeny formou hry „Milionář” zaměřené na dělostřeleckou historickou i novodobou tématiku. Touto zkouškou dokázali dva absolventi projít se shodným počtem bodů, proto musel o budoucím dělmistrovi rozhodnout soubor záludných dělostřeleckých hádanek. Dělmistrem pro rok 2023 se nakonec stal bývalý absolvent a nynější příslušník katedry, kpt. Viktor Vitoul, který získal hodnotnou cenu v podobě putovního poháru a tradičního dělostřeleckého nápoje. Z titulu dělmistra vyplývá také čestné místo v “dělostřelecké síni slávy” a umožňuje mu se účastnit všech budoucích absolventských srazů Cechu kanonýrského.

Spolu s vyhlášením dělmistra byly přítomným hostům předány pamětní nášivky k pátému výročí absolventského srazu. Tím byla ukončena formální část programu, kterou vystřídala volná debata, při níž měli studenti možnost získat dodatečné informace a poznat blíže své budoucí kolegy a nadřízené.

Setkání absolventů se zúčastnila řada významných hostů, mezi něž patří velitel střední vojenské školy v Moravské Třebové plk. gšt. Milan Kalina, náčelník štábu 13. dělostřeleckého pluku pplk. Jiří Studničný, děkan fakulty vojenského leadershipu  plk. gšt. Jan Drozd a proděkan pro studijní  a pedagogickou činnost doc. Jakub Odehnal.

Setkání představuje pro studenty jedinečnou příležitost jak získat v průběhu studia na Univerzitě obrany cenné rady k budoucí kariéře na útvarech. Fakulta vojenského leadershipu vychovává kvalitní důstojníky, kteří jsou kompetentní k jejich budoucí činnosti na útvarech a jsou rovněž připraveni nést odpovědnost. Absolventi zde také předávají své zkušenosti a návrhy, které může Katedra palebné podpory využít při budoucí přípravě studentů.

Autoři: studenti 5. ročníku modulu Velitel dělostřeleckých jednotek