Právě si prohlížíte Ozbrojené síly a československý stát popáté

Ozbrojené síly a československý stát popáté

Od roku 2019 pořádá Katedra teorie vojenství konferenci „Ozbrojené síly a československý stát“. Letošní, pátý ročník, který se uskutečnil ve spolupráci se spolkem Conditio humana, byl věnován tématu „Za hranicemi země v boji za svou vlast“. Cílem setkání bylo nejen prezentovat nové výsledky k tématu účasti Čechů a Slováků v legiích, exilovém vojsku či v zahraničních misích, ale též vzdát hold všem, kteří se rozhodli bránit svobodu a suverenitu své vlasti.

Konferenci, která se uskutečnila ve dnech 19. a 20. září 2023, zahájil děkan Fakulty vojenského leadershipu plk. Jan Drozd, který všem zúčastněným popřál mnoho úspěchů. Po vyzvané přednášce hosta ze slovenského vojenského archivu byl následně zahájen dopolední blok. Ten byl cele věnován bojové historii Čechů a Slováků, mj. na frontách obou světových válek či v misích v Perském zálivu a v Chorvatsku.

Odpolední program byl o poznání delší a tematicky výrazně širší; cílem jednotlivých bloků bylo prozkoumat kontinuitu mezi československým odbojem za druhé světové války a po únoru 1948, organizaci vojenského soudnictví a kárných výborů, stejně jako způsob, jakým se o účasti Čechů a Slováků v boji za hranicemi psalo a mluvilo.

Pátého ročníku konference se zúčastnilo dohromady 30 osob z českých zemí a Slovenska. Těm, kromě již prezentovaných příspěvků, zbývá ještě jeden úkol, a to převedení svých referátů do písemné podoby. Stejně jako již dříve i tentokrát bude výsledkem setkání knižní publikace.

Autor: Aleš Binar