Právě si prohlížíte Oslavy svátku svaté Barbory v Brně

Oslavy svátku svaté Barbory v Brně

V úterý 6. prosince 2022 proběhly v Brně na Univerzitě obrany oslavy svátku svaté Barbory, patronky dělostřelců. V posledních letech se musely oslavy z důvodu pandemických opatření rušit a přesouvat na jiné termíny. Letos již nebyla žádná omezení, a tak mohl obrst katedry kanonýrské plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D. v časných odpoledních hodinách všechny účastníky přivítat na klubu UO.

Pozvání vedoucího katedry k účasti na letošních oslavách přijalo několik vážených hostů, mezi kterými můžeme jmenovat prezidenta České a slovenské obce dělostřelecké Ing. Martina Šufajzla, emeritního rektora, brigádního generála prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D., děkana Fakulty vojenského leadershipu, plk. gšt. Ing. Jana Drozda, Ph.D., proděkana pro studijní a pedagogickou činnost FVL, doc. Ing. Jakuba Odehnala, Ph.D., Náčelníka dělostřelectva AČR, plukovníka gšt. Ing. Marcela Křenka a vedoucího Katedry taktiky z Akademie Ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši, doc. Ing. Jaroslava Varechu, Ph.D.

Kromě poselství oslav, kterým je připomenutí si odkazu patronky svaté Barbory, je každoročně hlavní částí programu zkouška studentů v zacházení s dělem. Studenti musí předvést dovednosti dělostřeleckého řemesla a vedením přesné palby zahnat těžkou jízdu rožmberskou. V případě, že studenti zkoušku zvládnou a podaří se jim splnit jejich první ostrý palebný úkol, jsou před zraky svaté Barbory pasováni do cechu kanonýrského.

V letošním roce všichni studenti 5. ročníku modulu Velitel dělostřeleckých jednotek prokázali své umění a následně byli pasováni na řádné členy cechu kanonýrského.

Na konci první části oslav si studenti, příslušníci katedry a hosté připili na nové členy cechu, následovalo focení a poté pokračovala volná diskuze. Program byl v průběhu večera ještě zpestřen zpěvem dělostřelecké hymny, kterou si připravili studenti společně se členy katedry, pod vedením prof. Ing. Ladislava Potužáka CSc.

.Autor: Jan Drábek, foto: Patrik Urban