Právě si prohlížíte Odborná příprava studentů ÚOPZHN začala přednáškou z praxe

Odborná příprava studentů ÚOPZHN začala přednáškou z praxe

V pondělí 23. ledna se u Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN) Univerzity obrany ve Vyškově uskutečnila odborná přednáška Ing. Adama Bosáka, který jak studentům modulu „Velitel chemických jednotek“, tak i příslušníkům stálého stavu OPZHN přiblížil roli a úkoly Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v.v.i.  při zajištění CBRN bezpečnosti. Ve své přednášce se věnoval nejen výzkumné a vzdělávací činnosti tohoto Ústavu, ale rovněž uvedl praktické příklady a poznatky z reálných nasazení příslušníků pohotovostních CBRN týmů a z činnosti speciálních laboratoří. Dále přednášející představil některé trendy v oblastech testování nových materiálů, prostředků ochrany nebo nových přístrojů radiačního a chemického průzkumu. Přednáška byla součástí praktické přípravy studentů daného modulu a byla zařazena v souladu s trendy přibližování praxe studentům UO.

Autor: Kamil Bednář