Právě si prohlížíte HR Award

HR Award

Dnem 16. 1. 2024 obdržela Univerzita obrany ocenění HR Award (HR Excellence in Research Award). Ocenění je považováno za mezinárodní standard pro pravidla kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu a je udělované Evropskou komisí. Pro výzkumníky znamená organizace s tímto oceněním záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí. Pro organizaci znamená logo HR Award větší atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí nebo pro získávání grantů. Ostatní relevantní informace jsou k dispozici na webových stránkách EURAXESS https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r.

Ocenění odráží závazek UO neustále zlepšovat politiku lidských zdrojů v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků, zejména závazek dosáhnout spravedlivého a transparentního výběru a postupů hodnocení. Udržet HR Award znamená plnit úkoly stanovené v Strategii řízení lidských zdrojů v oblasti vědy (HRS4R) Univerzity obrany – Akční plán (ke stažení zde), které budou průběžně podléhat kontrole hodnotitelů Evropské komise.